Om upphovsrätt

Upphovsrätt:
En upphovsmans särskilda rätt till sitt litterära eller konstnärliga verk. Har gällt under upphovsmannens livstid och ytterligare 50 år men från 1995 enligt EU-regler 70 år och skyddas i upphovsrättslagen.

Litterärt verk:
Juridisk term som innebär att olika typer av skrivna texter är upphovsrättsligt skyddade. Här ryms t.ex. skönlitteratur och tidningsartiklar men också blanketter, reklamtexter och datorprogram.- Till första sidan -