Radiomottagare av märket
Hammarlund
Lär ha konstruerats och tillverkats av en Svensk-Amerikan


1950/60-talet


Tillverkades 1959 - 63 och kostade då 2.175:- vilket motsvarar c:a 25.000:- i dag!
- Till första sidan -
© Elkillen