Äldre litteratur om radio
och elektronik

- Tillbaka -


Teknografiska institutets böcker
Teknos TV-teknik del 1 & 2

James Hellström
Teknografiska inst. (1960)

Ur boken
Ur boken
Teknos AM-Teknik *

Erik Julander
Tekniografisaka inst. (1959)

Ur boken
Ur boken
FM-Teknik

Olof Hörberg
Teknografiska inst. (1959)

Ur boken
Ur boken
TITEL

Författare
Utgivare (år=

Ur boken
Ur boken
Populär Radios handböcker
På korta vågor *
Illustrerad vägledning för kortvågssåndning och mottagning. För svenska förhållanden bearbetad av M. Holmgren. Pris Kr. 1:50 (1929)

Radioteknisk handbok, del I & II *
Grundläggande beräkningar och mätningar vid mottagarkonstruktion. Av Civ.ing. Mats Holmgren. Pris per del Kr. 1:50 (1944)
Amatörhandb. del I *
Oumbärlig rådgivare för radiotekniskt intresserade, illustrerad. Av Ing. W. Stockman. Pris 1,50
Kortvågsmottagning *
Den moderna svenska standardboken för kortvågsamatörer. Rekomenderas av Sveriges Sändare- amatörer. Av Civ.ing. Mats Holmgren Pris 1939 1.50)
Radiolexikon,*
del 1 - 6

Lämnar förklaring på alla radiotekniska ord och uttryck. Av Ing. William Stockman Pris 1.50 per del 1945).
Radiohandb. 1934 *
Oumbärlig hjälp för varje lyssnare under det dagliga arbetet vid radiomottagaren. Porträtt av hallåmän. Premiebok till 1934 år prenumeranter Utg. 1933.
Modern Televisions-teknik, del I & II *
Denna fullständigt moderna televisionsbok klargör televisionens elementära grunder. Även vågornas utbredning samt televisionsantennerna behandlas. Av Civ.ing. Harry Stockman (Pris 1.50 1940)
Tonkorrektion *
Hur man med tillhjälp av filter korrigerar en mottagares frekvens- karakteristik. av Ing. W. Stockman. Premiebok till 1933 års prenumeranter av Populär Radio.
Övriga böcker om radio
The Radio amateur's handbook *

American Radio Relay Leauge 1962

Ur boken
The Radio amateur's handbook *

American Radio Relay Leauge 1976

Ur boken
The Radio amateur's handbook *

American Radio Relay Leauge 1992

Ur boken
>
RESERVUr boken
Vi kortvågslyssnare *
Ut given av Teknik för alla 1953. Handbok no 19

Ur boken
Radio-amatøren *
Haandbok for nybegyndere Utgiven i Kristiania (Oslo) 1923.

Ur boken
Mullard Reference manual of transistor circuits *
Utgiven av Mullard 1960

Ur boken
Lyssna på kortvåg *
DX-ing. En fascinerande hobby för unga och gamla. Utgiven 1958 av DX-förlaget.

Ur boken
Radioteknisk uppslagsbok *
Ratheiser - Keclik - Schröder (Nordisk Rotogravyr 1952) Kostade 26:- 1952

Ur boken
Bygg själv för bättre DX *
Teknik för allas handbok Nr 23
Tekniska förlags AB 1961

Ur boken
Radiobyggboken, del 1-3 Andra upplagan 1958 - 61
Stockholm - Motala *
Vad som sker vid en radio utsändning av Sven Jerring och Siffer Lemoine. Utgiven av Natur och Kultur 1933 och kostade då 2:40
Amatörernas radiobok *
En fullständig handledning i trådlös telegrafi och telefoni av A. Fredrick Collins. Utgiven av Natur och Kultur 1924 och kostade då 3:50

Ur boken
Hur jag gör min egen radio *
Hur jag gör min egen radio och hur den fungerar. Utgiven av Åhlen och Åkerlund 1924 och kostade då 3:75

Ur boken 1
Ur boken 2
Experimentbok för radioamatörer *
Utgiven av Svenska instrumentfabriken Sven Lampa 1924 (andra omarbetade upplagan) och kostade då 3:50. Första utgåvan gavs ut 1914

Ur boken
"Telegrafering utan tråd"
Verdandis småskrifter.
ABC I RADIO *
Föreliggande lilla bok är närmast avsedd att vara en handledning för nybörjaren som, gripen av "radio- febern".... Av Axel Larsson, radioingenjör. Pris Kr. 3.50 (1924).
Radio-rundradio *
Populär översikt och handledning av Ing. Svante Wennberg. Pris 75 öre (1924)

Ur boken
Radio-mottagaren *
En bok om felsökning och radioservice av Th. Christiansen, Pris 11.50 (1946)

Ur boken
Kortvågshandboken *
En bok om kortvågslyssning, vågutbredning, byggbeskrivningar m.m. av John Schröder Pris 18.50 (1957)

Ur boken
Electronics circuit handbook I *

Cowan Publishing Corp.1962

Ur boken
Electronics circuit handbook II *

Cowan Publishing Corp. 1965

Ur boken
EIA:s handbok för radio och television *

(Elektriska Industri Aktiebolaget 1954).

Ur boken
CQ - Vägen till C-certifikatet *
Grundkunskaper för sändaramatörer

Lennart Brune

Sv. Radios förlag (1970)

Ur boken
Ur boken
Radioteknisk ordlista *

Kungl. Krigsmaterielverket 1944

Ur boken
Grundläggande Amatörradioteknik

Sveriges Sändareamatörer (1965)

Ur boken
Ur boken
Radio-Rundradio *

Svante Wennberg
Kultur o. teknik (1924)

Ur boken
Ledningar och antenner *


Erik T. Glas

Norstets (1970')

Ur boken
Ur boken
DX-broschyren

Jan Tunér, Göran Svensson
DX-alliansen 1968


Ur boken
TITEL

Författare
Utgivare (år)

Ur boken
Ur boken
TITEL

Författare
Utgivare (år=

Ur boken
Ur boken
TITEL

Författare
Utgivare (år=

Ur boken
Ur boken

- Tillbaka -
- Tillbaka upp -
- Till första sidan -
© Elkillen