Lite om

LUFOR
(Luftförsvarsorientering)

- Till militaria -
- Till första sidan -

Lufor, akronym för Luftförsvarsorientering, Luftlägesorientering, var ett äldre system för att överföra luftlägesinformation. Systemet användes från mitten av 1950-talet fram till 1998 då det ersattes av Luftlägesinformationssystem, LuLIS.
Luformeddelandena sändes med tal, ursprungligen med frekvenser strax ovanför (350 - 400 kHz) det ordinarie rundradiobandet på långvåg, men senare övergick man till det ordinarie FM P2-nätet. Civila rundradiomottagare hos allmänheten klarade ofta inte de speciella långvågsfrekvenserna. Mottagare som klarade det hade en särskild märkning (bilden ovan), antingen med ordet LUFOR, eller bara L på stationsskalan och/eller med Civilförsvarets vapensköld (ovan och bilden till höger)

- Till första sidan -
© Elkillen