Radiomottagare av märket


1970-talet


Drake R4C *
Tillverkad: 1973 - 1976 Frekvensområde: 1.5 - 3.0, 7,0 - 7.5, 14,0 - 14.5, 21,0 - 21,5 & 28, 5 - 29 MHz samt möjlighet till ytterligare 15 frekvensområden om 500 kHz om apparaten utrustas med extra kristaller. Mod: LSB, USB, AM, CW Rör: 2 x 6BZ6, 2 x 6HS6 2 x 6BA6 samt 15 transistorer. Övrigt: Användes både civilt som amatörradiomottagare och komersiellt, bl.a. inom försvaret. Utrustad med passband-tuning och notch-filter. Avsedd att användas separat eller samköras med sändaren Drake T4C Baksida - Detalj S/N: 23892 (KELF76)

- Till första sidan -
© Elkillen