Radiomottagare av märket


1950-talet


General Electric Typ BRT 400ES *
Tillverkad: 1947 - 65 Frekvensområden: 150 - 385 kc/s, 510 - 1300 kc/s, 1.3 - 3,3 Mc/s, 3.2 - 8.5 Mc/s, 8.5 - 20 Mc/s, 20 - 30 Mc/s. Mod: A1, A1K, A2, A3, A3 TONSKIFT och F1 Rör: (14 st) KT81, U52, W81, W81, X81, S130P, KT81, D63, DH81, N77, W81, Z77, W81, Z77. Övrigt: Omkopplingsbar för nätspänning 95 - 130 V och 195 - 250 VAC. Detalj - Invändigt - Baksida 1 - Baksida 2 - Baksida 3 Anslutningarna på detta exemplaret verkar vara något modifierade. (AUMKL010804.50)

- Till första sidan -
© Elkillen