Oxytron
- Tillbaka -

Data Oxytron radiorör 1937
TYPAnv.Glöddata
V - A
Anodström
V - m/A
Hjälpgaller
V
Neg.galler
V
Först. Ri
kohm
Branthet
mA/V
Batterirör direkt upphettning
DT1DT40,0651503,5-897,51,2
DT2DT40,081503,5- 41511,51,3
DT4DM40,0652002,5-2,527-1,4
DT6TS40,1525012-1694,52
DT8TS40,1015012-1253,51,4
DS1HD40,06515047511501251,2
DS2HD40,101504,27512001401,4
DT13D1,50,065602-010250,5
252HTD20,08201,5181,53,340,8
Batterirör med stiftlös sockel, indirekt upphettning
DH1HP20,0651502,51000,580010000,8
DT15DTM20,0651500,5--30600,5
DP8PS20,161507150760401,5
Växelströmsrör, indirekt upphettning
VS3HD41,120061002-4020-2,5
VT1HDT41,12006-620102,0
VT2HDM41,12004-330151,9
VS1HDM41,1200310023001202,5
Slutrör, direkt upphettning
DT9S40,1520017-25522,5
DP2PS40,152001315012100551,8
DP3PS40,502502025014110452,5
DP4PS41,002503625014110303,5
Likriktarrör
DE1Envägs40,25Transformatorspänning 250 V Likström max 25 mA
DE2Tvåvägs41,0Transformatorspänning 2x300 Likström max. 75 mA
UE1Univ.250,2Transformatorspänning 250V Likström max 80 mA
D = detektor, T = Transformator koppl. LF, M = motståndskoppl. LF, H = Högfrekvensförst., HP = Högrfrekvens pentod, HEP = Högrfrekvens exponential-pentod, DL = Diodlikriktare. DL-F = diodlikriktare och lågfrekvensförst. O-M = Oscillator-modulator, BL = Blandarrör.