Sändar- och mottagarrör m.m.
Några exempel

Sändarrör - Lite mer om rörtyper - Reklam - Radiotillbehör
Isolatorer m.m. - Div. tabeller m.m.
Om Gugliermo Marconi


- Till första sidan -

Lite mer om rörtyper    Hemsida om rör: Åke's Tubedata    Div. tabeller

Rörbensriktare *
Verktyg för att rikta benen på radiorör. Den vänstra för rör med 7 stift (B7G).
Den högra (2) dubbelsidig för rör med 9 stift (B9A/Noval) och andra sidan för rör med 7 stift (B7G). Belling & Lee Ltd. Made in England.Philips miniwatt rörkopplingar * (2)
"Räknesticka" för Philips rörkopplingar 40, 80 och 90 typer. 180 mm lång. Här ges dock INGA rördata, bara kopplingen av stiften. Funktion: Man ställer in den sökta rörtypen nedre fönstret och i övriga fönster ser man kopplingen av rörstiften.
Övre bilden: Avsedd för 7-poliga rördocklar (B7G) i 90-serien och 8-poliga rimlock (B8A) i 40-serien. Här inställd för EC92/UC92. (DL94, DL96, EAA61,EAF92, EB41, EB91,EBC41, EC92, ECC40, ECH42, EF40, EF41, EF42, EF43,EL41, EL42, EL95, EM34, EZ40, PL36, UAF42,UBC41, UC92, UCH42, UF42,UL41, UY41, UY42, UY92)
Undre bilden: Avsedd för 9-poliga rördocklar (B9A) i 80-serien. Här inställd för EF85/UF85. (AZ41, DAF40, DAF41, DAF91, DAF96, DF91, DF96, DF97, DK40, DK91, DK92, DK96, DL41, DL92, EABC80, EBC81, EBF80, EBF89, EC80, EC81, ECC81, ECC82, ECC83, ECC84, ECC85, ECF80, ECH81,ECL80, ECL82, EF80, EF85, EF86, EF89, EL81,EL82, EL83, EL84, EM80. EQ80, EY81, EY82, EY84, EZ80, PABC80, PCC84, PCC85,PCF80, PCL82, PL81, PL82, PL83, PY80,PY81, PY82, UABC80, UBC81, UBF80, UBF89, UCC85, UCH81, UF80, UF85, UF89, UL84, UM80, UY85)

Radiorör 1906 - 38Till vänster kvickilverångfyllt rör (Liebenröret 1906) och sedan nyare rör. Röret längs till höger är med metallkåpa och sockel F8. Bild ur Populär Radio 5/1939
Mottagarrör
Philips triod B 406 med B4 sockel samt orginalkartong. Från 1924.
Magiskt öga
Telefunken EM11 med F08 sockel.
Mottagarrör
Telefunken pentod RV2,4P700. Lite udda eftersom det monerades upp och ner med 5AA sockel. Satt bl.a. i Telefunken mottagare AK 1021 (M2461-219000)
Likriktarrör
Philips AZ4 helvågslikriktare (kontrollerad 1966) med 8SC sockel (även kallad brunnsockel). Bild.
Likriktarrör
Brimar 6X5GT helvågslikriktare från 1938 med A08 sockel.
Likriktarrör för högpänning
Brimar och Ampex halvvågslikriktare, båda av typ 866A och avsedda för högspänning. Båda med UX4 sockel
Mottagarrör *
Lorentz LG10. Dubbeldiod. Ganska stort Ø 55 mm. Okänd sockel. (AUVAR261218.5)
Subminiatyrrör.
1. Raytheon pentod CK 5678 med sockel B5A
2. Mullard pentod CV2299 (DL73) med sockel B8D
3. Philips pentod 1AD4 med sockel B5A Satt
bl.a. i försvarets sändtagare Ra140 och Ra151.
Mottagarrör *
Okänt rör med plåthölje och tillhörande rörsockel typ F8.
Mottagarrör

I bakre raden två Marconi rör U12 samt ett okänt samtliga med UX4sockel. Längst till höger ett sändarrör 807 med UX5 sockel
I främre raden en äldre effekttransistor (AD149 med TO3 kapsel) ett diod-rör med okänd beteckning, en mycket tidig effekt-transistor (SP1368), ett mottagarrör, Powertone triod 406H med UX4 sockel och till höger ett litet tyskt specialrör, Telefunken RV2,4P700 med 5AA sockel tillverkat 06/42 och som skulle sättas upp och ner i sin hållare.

Från vänster:
Philips Miniwatt pentod EF9, Telefunken oktod AK2 från 1935 och pentod AF3 från 1934. Philips Miniwatt helvågslikriktare AZ1 från 1935 och Telefunken pentod AL4 från 1936. Alla med med sk.brunnsockel (även kallad ytterkontaktsockel 8SC). Längst till höger: Ett Marconirör L210 med B4 sockel.

Från vänster:
Philips B 443 med metallhölje (Nytt 05.12.1936) med sockel A08
Philips triod (oläslig beteckning) med sockel B4
T.h. tre rör med metallhölje: VT-65, 6AK7/6AG7 samt 6K7. Alla med oktalsockel (AO8).

Sändarrör
- Tillbaka -

Sändarrör
Raytheon pentod (?) 807 från 1937 samt passande äldre rörhållare UX5 med skruvanslutningar.
Rörhållaren är tillverkad av AB Alpha i Sundbyberg som tillverkade allt möjlig i backelit och även pressade 78-varvs skivor.
Sändarrör
Philips dubbeltetrod typ 832A = QQE 04/20. Tillverkades 1925 - 45 Anses ovanligt.
Sändarrör *
Valvo RL12P10 från 1944. Effektpentod, RF och audio. Sockel. (AUVAR261218.5)
Ursprungligen framtaget för Tyska försvaret på 1940-talet för användning som sändarrör för AM-radio kommunikation i WWII stridsvagnar. Också användbart som slutsteg i audio-förstärkare.
Sändarrör
EE triod CV6022
RCA dubbeltriod 6336A
Sylvania 6JB6
Sändarrör
Philips skärmgallertetrod QB5/1750 (6079)
RCA pentod 813
Einac triod 3CX1000A7 (8283).
Sändarrör
Philips pentod PB3/800
Mullard tetrod QY5-3000A
Sändarrör
Eniac 4CX250B Tetrode.
Sändarrör
General Electric 6146B / 8298A med oktalsockel

Specialrör

Katodstrålerör
5FP7 med lång efterlysningstid Ingen inbyggd avlänkning, gjort för yttre avlänkningsspolar. Avsett för radar och liknande. Bildytans diam: 4 ½" och rörets totala längd 11"
Katrodstrålerör
5BP1 med inbyggd avlänkning. Kort efterlysningstid avsett för oscilloskop m.m. Bildytans diam: 5" och rörets totala längd 17"

Nixie-rör
Wang laboratories Ltd. En typ av rör som kan visa siffror och tecken i t.ex. frekvensräknare. Rörtyp: 10 st 340-0004 (siffror) samt 1 st 340-0005 (+/- tecken) från Wang. Specialsocklar med 13 stift. Mellan varje rör sitter i detta fallet en liten glimlampa för att indikera decimalkomma.

Rör-reklam
- Tillbaka -


Reklam i Populär radio 5/1933

Philips 1924

Philips 1929

Telefunken 1930-talet

Philips 1950-talet
Reklam i Populär radio 5/1939
Reklam i Populär radio 12/1946

Philips 1951

Philips 1951

Mullard 1951

MullardJämförelsetabell för sambandet för brittiska - amerikanska och svenska tråddimensioner.
Amerikanska elvivalenttabeller från 1945 för radiorör Del 1 - Del 2
Jämförelsetabell mellan radiorör av olika fabrikat ur Clas Ohlsons katalog 1937 - 38.
Rördata Mullard ME1401 ME1402 70B1 109B1150B1 Annons i Populär Radio 8/1951
Rördata Oxytron radiorör 1937
Rördata Philips ECC40 EL34 AX50 AZ50 DF67 DL67 Annons i Populär Radio 5/1951
Rördata Philips Subminiatyrrör DL67 Annons i Populär Radio 5/1951
Rördata Philips UKV-rör QQE 06/40 QB3/300 Annons i Populär Radio 9/1951
Rördata RCA Sändar- likriktar- och katodstrålerör Annons i Populär Radio 10/1946

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Elkillen