Rörbeteckningar och socklar

Amerikanska rör - Rörsocklar
Till föregående sida

Europeiska rörtyper


När man började att tillverka radiorör hade oftast varje tillverkare sitt sätt att beteckna rörens data. 1934 enades man dock om en standard så att man kunde jämföra rören. Första bokstaven talar om typen av glödmatning, följande bokstav (eller bokstäver), vilken typ av rör det är och första siffran vilken sockel röret har och sista siffran är tillverkarens beteckning.

1:a bokstaven
Glödspänning/Glödström
2-4:e bokstaven
Typ av rör
1:a siffran
Sockel
A = 4 V A = HF-diod1 = 8 p stålrörssockel (F8)
B = 180 mAB = Dubbel HF-diod2 = 10 - p miniatyr
C = 200 mA C = Triod (ej effektrör)3 = Oktalsockel (AO8)
D = 1.25 V D = Effekttriod4 = Rimlock (B8A)
E = 6,3 V E = Tetrod5 = Magnoval (B9D)
F = 12.6 V F = Pentod6 = Subminiatyr (B5A)
G = 5 V H = Hexod eller heptod7 = Subiniatyr (B8D)
H = 150 mA K = Oktod eller heptod 8 = Novalsockel (B9A)
K = 2 V L = Effekt tetrode eller pentod 9 = 7-p miniatyr (B7G)
L = 450 mA M = Indikatorrör (magiskt öga) --
P = 300 mA Q = Nonod --
U = 100 mA Y = Halvvågslikriktare --
V = 50 mA Z = Helvågslikriktare --
X = 600 mA -- --
Y = 450 mA --
Exempel 1: EM 34 = 6.3 V indirekt upphettat indikatorrör (magiskt öga) med oktalsockel
Exempet 2: PCL 82 = 300 mA indirekt upphettad triod-pentod med novalsockel.

Sedan förekommer det också att man kastat om siffror och bokstäver (T.ex. E88CC i stället för ECC 88) eller lägger till en siffra (ECC802 i stället för ECC82) för att indikera att röret är av högprestandatyp.

Amerikanska rörtyper

Amerikanska rörbeteckningar säger inte så mycket om röret.
 • Första siffran som talar om rörets ungefärliga glödspänning. dvs.
  1 = glödspänning 1 - 1.9 V
  2 = glödspänning 2 - 2.9 V
  3 = glödspänning 3 - 3,9 V osv.
 • Följande en eller två bokstäver är tillverkarens beteckning och säger inget om röret utom om det är en ensamt U eller Z. Då är det troligen ett likriktarrör (men inte alltid!).
 • Därpå följande siffra talar om hur många elektroder röret har, varvid glöden räknas som en.
 • Därpå kan följa ytterligare en bokstav:
  A röret har en specificerad uppvärmingstid
  B röret har bättre prerstanda än motsvarande rör utan tillägg
  C röret har bättre prerstanda än motsvarande rör utan tillägg
  G Glaskolv
  GT Glas
  W
  X Lågförlustsockel av keramisk typ
  Y Lågförlustsockel av fenol typ


Rörsocklar
Dessa är de vanligaste rörsocklarna som förekommer i äldre mottagare.
Sändarrör, miniatyrrör och katodstrålerör m.fl. har oftast andra socklar.
De med rött markerade har motsols numrering. Vet inte om det stämmer


Vanligaste typen med ett
grovt styrstift i mitten

Osymmetrisk placering
av stiften

Osymmetrisk placering
av stiften. 2 stift grövre

Osymmetrisk placering
av stiften. 2 stift grövre

Alla stift i en rad
.

.
.

Osymmetrisk placering
av stiften

Ett stift grövre
än övriga

Hel glaskropp med
ingjutna stift

Hel glaskropp med
ingjutna stift

Grovt ledande styrstift
i mitten

.
.

Osymmetrisk placering
av stiften

Knopp i glaset
som styrning

Grovt styrstift
i mitten

Två stift grövre
.

Liknande AO8 men
större stiftcirkel

Ett stift grövre
.

Två stift grövre
.

Två stift grövre
.

Ytterkontaktsockel
även med toppkontakt

Två stift grövre
större stiftcirkel än SM7

Ytterkontaktsockel
fanns även med 5 stift

.
.
Osäker numrering på dessa.
Det normala är ju att man numrerar medsols.

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Elkillen