Diverse tabeller m.m.

- Tillbaka -

Jämförelsetabeller:
Engelska tum (inch) till m.m. - - - AWG Trådtjocklekar - - - Millimetr till decimaltum
Jämförelse: Trådtjocklekar/areor i mm - BSG - B&S (AWG

Innehåll: Populär radio 1946
Innehåll: Populär radio 1948

Innehåll Populär Radio 1929 - 35
Sid 1Allmänna art. radioutställningar, sändarstationer, radiostörningar
Sid 2Fabrikation, komersiella mott., flyg- bil- och båtradio, ljudfilm, television.
Sid 3Elektriska musikinstr. grammofonteknik, heminsp. först., ljudöverföring, högtalare och mikrofoner
Sid 4Rör och fotoceller, populär radioteori, nybörjarlekt., enkla beräkn. mottagarkonstr., olika koppl. m.m.
Sid 5Mottagarantenner, detektorer, återkoppling, volymreglering, vågfällor och filter
Sid 6Nätanslutning, växelströmsmott., likströmsmott., allströmsmott., batteri- och kristallmottagare
Sid 7Praktist apparatbygge, kortvågsradio, kortvågsapparater.
Sid 8Störningar och fel i mott., prov och mätningar, mätinstr. och lab.apparater, vågmetrar

Beräkning av parallellkopplade
resistanser.

Samma tabell kan för övrigt
också användas för att beräkna
seriekopplade kapacitanser.
U = Spänning
I = Ström
R = Resistans
P = Effekt

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Elkillen