Schemor som jag eventuellt kan kopiera
Vissa kan vara svåra eftrsom de är inbundna
Huvudsakligen rör-apparater.

- Ra - Radio - Rö = Rör - Tr =Transistor - Kb = Keyboard -
- Sk Sp - Skivspelare - TrSp - Trådspelare - Fö = Förstärkare

Pärm / BokRadio bet.Typ
AGA Baltic 1940-41130Rö Ra
AGA Baltic 1940-41132Rö Ra
AGA Baltic 1940-41140Rö Ra
AGA Baltic 1940-41141Rö Ra
AGA Baltic 1940-41142Rö Ra
AGA Baltic 1940-41151Rö Ra
AGA Baltic 1940-41152Rö Ra
AGA Baltic 1940-41153Rö Ra
AGA Baltic 1941-42153Rö Ra
AGA Baltic 1941-42232Rö Ra
AGA Baltic 1941-42240Rö Ra
AGA Baltic 1941-42250Rö Ra
AGA Baltic 1941-42251Rö Ra
AGA Baltic 1941-42252Rö Ra
AGA Baltic 1941-42253Rö Ra
AGA Baltic 1941-42254Rö Ra
AGA Baltic 1950-512021Rö Ra
AGA Baltic 1950-512041Rö Ra
AGA Baltic 1950-512042Rö Ra
AGA Baltic 1950-512051Rö Ra
AGA Baltic 1950-512052Rö Ra
AGA Baltic 1950-512065Rö Ra
AGA Baltic 1950-512065 (2066?)Rö Ra
AGA Baltic 1950-512076Rö Ra
AGA Baltic 1952-532201Rö Ra
AGA Baltic 1952-532203Rö Ra
AGA Baltic 1952-532204Rö Ra
AGA Baltic 1952-532223Rö Ra
AGA Baltic 1952-532235Rö Ra
AGA Baltic 1952-532236Rö Ra
AGA Baltic 1952-532241 (F)Rö Ra
AGA Baltic 1952-532241 FRö Ra
AGA Baltic 1952-532242Rö Ra
AGA Baltic 1952-532251Rö Ra
HohnerSymphonic 30NKb
Kungs Radio209 ARö Ra
Kungs Radio210 ARö Ra
Kungs Radio212 ARö Ra
Kungs Radio223 VRö Ra
Kungs Radio224 VRö Ra
Kungs Radio226 ARö Ra
Kungs Radio309 ARö Ra
Kungs Radio310 ARö Ra
Kungs Radio312 ARö Ra
Kungs Radio316 BRö Ra
Kungs Radio317 BRö Ra
Kungs Radio324 VRö Ra
Kungs Radio325 VRö Ra
Kungs Radio327 VRö Ra
Kungs Radio409 ARö Ra
Kungs Radio510 ARö Ra
Kungs Radio525 VRö Ra
Luxor121 AM/BM, 221 AM/BMRö Ra
Luxor1210 W ser, D & ERö Ra
Luxor12BMG 12AMGRö Fö
Luxor1607 L, 1805 L, 3097 L, ser. BRö Ra
Luxor1607 W, 1805 W, 1806 W, 3097 W ser. BRö Ra
Luxor3901 W, 4004 W, 4005 W, 4006 W,
4095 W, 4096 W Chassie 6002 W Serie 1
Rö Ra
Luxor3901 W, 4004 W, 4005 W, 4006 W,
4095 W, 4096 W Chassie 6002 W Serie 1
Rö Ra
Luxor4051 B Chassie 6113 Serie 1Tr Ra
Luxor4053 B Chassie 6125 Serie 1Tr Ra
Luxor4192W, 4193 W,4194 W,
Chassie 6101 W Serie 1
Rö Ra
Luxor519 WMRö Ra
Luxor52 LRö Ra
Luxor52 WRö Ra
Luxor555 L, 553 LRö Ra
Luxor555 W, 553 WRö Ra
Luxor594 L, 596 LRö Ra
Luxor594 W, 596 W, 604 W, BG65 WRö Ra
Luxor595 LRö Ra
Luxor595 W, 697 WRö Ra
Luxor598 LRö Ra
Luxor598 WRö Ra
Luxor694 KWRö Ra
Luxor696 W, 804 W, 805 WRö Ra
Luxor698 W, 710 WM, 810 WRö Ra
Luxor698W ser c, 710WM ser c,
810W ser c, 910WM
Rö Ra
Luxor706WM ser b & c, 806W ser b & c,
708WM ser b, 808W ser b, 1008W
Rö Ra
Luxor706WM, 708WM, 806W, G806W, 808W Rö Ra
Luxor751 WRö Ra
Luxor755 WRö Ra
Luxor795 WRö Ra
Luxor797 L, 1207 L, 1208 LRö Ra
Luxor797 L, 1207 L, 1208 L ser B
1607 L, 1805 L, 3097 L
Rö Ra
Luxor797 L, 1207 L, 1208 L, ser, CRö Ra
Luxor797 W, 1108 WM, 1207 W, 1208 WRö Ra
Luxor797 W, 1108 WM,
1207 W, 1208 W ser. B
Rö Ra
Luxor797 W, 1108 WM,
1207 W, 1208 W, ser. C
Rö Ra
Luxor797 W, 1207 L, 1208 L, ser B Rö Ra
Luxor798 W, 1110 WB, 1210 WRö Ra
Luxor798 W, ser B, 1110 WM, ser. D&E Rö Ra
Luxor805 LRö Ra
Luxor806 L, 808 L, 1008 LRö Ra
LuxorBT 364 ser. 4 Chassie 5911 Serie 4Tr Ra
LuxorBT 365 ser. 2 Chassie 5911 Serie 2Tr Ra
LuxorBT 461 Chassie 5913 Serie 1Tr Ra
LuxorBT 465 Chassie 6111 Serie 1Tr Ra
LuxorBT 468 Chassie 6118 Serie 1-2-3Tr Ra
LuxorBT 470 Chassie 6011 Serie 1Tr Ra
LuxorBT 470 Chassie 6011 Serie 2Tr Ra
LuxorBT 470 Chassie 6011 Serie 3Tr Ra
LuxorBT 471 Chassie 6122 Serie 1Tr Ra
LuxorChassie 6002 W Serie 2Rö Ra
LuxorChassie 6102 W Serie 1Rö Ra
LuxorChassie 6122 Serie 2Tr Ra
LuxorF 10 Chassie 6110 Serie 1Tr Ra
LuxorM 104. M 104 B. M 105. M 105 BTrSp
LuxorM 106TrSp
LuxorM 107, M 113TrSp
LuxorM 109 BTrSp
LuxorM 110TrSp
LuxorM 111TrSp
LuxorR 93 LBRö Ra
LuxorR 10Rö Ra
LuxorR 12Rö Ra
LuxorRTWSk vx
LuxorRTW-214Rö Sksp
LuxorS4L - 205Tr Sksp
LuxorWB 21Rö Ra
NapoliNapoliTr Kb
Philicorda22GM751Rö Kb
Philicorda22GM755Rö Kb
PhilicordaAG7500Rö Kb
PhilicordaAG7600Rö Fö
Philips2508Sk Sp
Philips2978Sk Sp
Philips5155 SPSk Sp
PhilipsAF 7502 (Bi Ra Kv tillsats)Ra Kv
PhilipsAF 7505 (Bi Ra Kv tillsats)Ra Kv
PhilipsAF 7509 (Bi Ra Kv tillsats)Ra Kv
PhilipsAG 1000Sk Sp
PhilipsAG 1000R, S (Supplement)Sk Sp
PhilipsAG 1002 VSk Sp
PhilipsAG 1010Sk Sp
PhilipsAG 2001Sk Sp
PhilipsAG 2002Sk Sp
PhilipsAG 2104Sk Sp
PhilipsAG 2105Sk Sp
PhilipsB1X67Rö Ra
Philips *B2S45TTr Ra
PhilipsB2X63Rö Ra
PhilipsB3X63 ARö Ra
PhilipsB6X63 ARö Ra
PhilipsB7X63 ARö RaG
PhilipsBS 321 ARö Ra
PhilipsBS 361 ARö Ra
PhilipsBS 431 ARö Ra
PhilipsBS 433 ARö Ra
PhilipsBS 461 URö Ra
PhilipsBS 521 ARö Ra
PhilipsBS 521 URö Ra
PhilipsBS 529 ARö Ra
PhilipsBS 531 A, URö Ra
PhilipsBS 539 ARö Ra
PhilipsBS 561 A = FS 765 ARö Ra
PhilipsBS 562 A = FS 765 ARö Ra
PhilipsBX 115 URö Ra
PhilipsBX 221 URö Ra
PhilipsBX 320 ARö Ra
PhilipsBX 321 ARö Ra
PhilipsBX 331 A = BS 431 ARö Ra
PhilipsBX 420 ARö Ra
PhilipsBX 430 ARö Ra
PhilipsBX 453 ARö Ra
PhilipsBX 461 A = FS 765 ARö Ra
PhilipsBX 554 ARö Ra
PhilipsBX 611 A = BX 610 ARö Ra
PhilipsBX 642 ARö Ra
PhilipsFS 621 ARö RaG
PhilipsFS 623 ARö RaG
PhilipsFS 623 URö RaG
PhilipsFS 631 ARö RaG
PhilipsFS 633 URö RaG
PhilipsFS 634 A, ATRö RaG
PhilipsFS 635 ATRö RaG
PhilipsFS 641 ARö RaG
PhilipsFS 665 A = BS 361 ARö RaG
PhilipsFS 722 A = FS 723 ARö RaG
PhilipsFS 722 URö RaG
PhilipsFS 723 A = FS 722 ARö RaG
PhilipsFS 724 ARö RaG
PhilipsFS 724 URö RaG
PhilipsFS 732 A, AT, URö RaG
PhilipsFS 733 A, AT, U = 732 URö RaG
PhilipsFS 734 A, AT, URö RaG
PhilipsFS 763 A = FS 765 ARö RaG
PhilipsFS 765 A = FS 763 ARö Ra
PhilipsFS 765 URö RaG
PhilipsFS 766 A = FS 765 ARö RaG
PhilipsFS 865 ARö RaG
PhilipsFX 804 ARö RaG
PhilipsFX 824 ARö RaG
PhilipsHS 528 ARö RaG
PhilipsHS 538 ARö RaG
PhilipsHX 423 ASk Sp
PhilipsHX 424 ARö RaG
PhilipsLS 432 UBRö Ra
PhilipsLS 442 UBRö Ra
PhilipsLS 462 ABRö Ra
PhilipsLX 422 ABRö Ra
PhilipsLX 434 ABRö Ra
PhilipsLX 527 ABRö Ra
PhilipsN2222/00/01/09/15Ka bsp
PhilipsN4 404Ru bsp
PhilipsN5X64 VBi Ra
PhilipsNX 524 VBi Ra
PhilipsNX 551 VBi Ra
PhilipsNX 624 VBi Ra
PhilipsNX 644 VBi Ra
PhilipsNX 744 VBi Ra
PhilipsNX 744 V - 24Bi Ra
Siemens11 GWRö Ra
Siemens12 22 GWRö Ra
Siemens13 W / GWRö Ra
Siemens130 W / GWRö Ra
Siemens14 W / GWRö Ra
Siemens15 WRö Ra
Siemens20 GWRö Ra
Siemens30 W /GWRö Ra
Siemens40 WRö Ra
Siemens520 W / GWRö Ra
Siemens521 VRö Ra
Siemens530 W / GWRö Ra
Siemens531 WRö Ra
Siemens657 ARö Ra
Siemens668 W / GWRö Ra
Siemens669 VRö Ra
Siemens6780 W / GWRö Ra
Siemens686 W / GWRö Ra
Siemens756 BRö Ra
Siemens767 A, W Rö Ra
Siemens7680 W / GWRö Ra
Siemens95 WRö Ra
SPECIAL
LuxorEletriskt kopplinsurX
LuxorK 6 (Elstängsel)X
LuxorLokalkrets typ X
LuxorLokalkrets typ BMX
LuxorLokalkrets typ FX
LuxorT 2 (Trafikfyr)X
PhilicordaAG7030 (Pedalsvällare)X
PhilipsAG 6002 (Rörväxelriktare)X
PhilipsEL 3977 (Fotomkopplare)X

- Tillbaka upp -
- Till första sidan -