Radiomottagare av märket
Sundberg
Erik Sundberg, Sigtuna


1920-talet


Sundberg Hjärteress (2) *
Tillverkad: 14.03.1927. Våglängder: 175 - 2000 m i fem band. Typ: Kristallmottagare. Anslutningar: Antenn, jord och hörtelefon. Övrigt: Undersida med bruksanvisning. S/N: 008903
Typ "Ess" av helt ny svensk konstruktion och enastående förstklassigt utförande. Lådan är av äkta bakelit vilket har hög isolation. Våglängsdsområdet är 175 - 2000 m utan ombyte av spolar, varför apparaten kan användas för avlyssning av vilken som helst av de svenska rundradiostationerna, även den blivande storstationen....... Pris pr st 20:- (Ur Åhlén & Holm's katalog från 1926-27)
Sundberg Motala *
Tillverkad: 24.11.1927. Våglängder: A1 (700 - 1400 m) A2 (1200 - 2000 m) Typ: Kristallmottagare. Anslutningar: Antenn, jord och hörtelefon. Övrigt: Enklare variant av Hjärteress men höljena är identiska. Undersida med bruksanvisning S/N: 015490
(AUVAR110214.32 VRM)

- Till första sidan -
© Elkillen