Telexmaskiner
Fjärrskrivare / RTTY-maskiner

Telegrafi- Till första sidan -


Creed 7B
Tillverkades 1931 - 69 av Creed & Company Ltd., Telegraph House, East Croydon, Surrey. Denna maskin användes så sent som 1979 för utbildning av kontorister vid Agnebergsskolan i Uddevalla. Mer om Creed 7B

Siemens T 100
Fanns i flera olika varianter med och utan tangentbord och 50/75/100 Baud hastiget. Varianten utan tangentbord användes bl.a av SJ som biljettskrivare in på 1980-talet.
Vid användning inom amatörradio (RTTY) används hastigheten 45,45 Baud.
Varianter på
Frekvensskift, toner och hastigheter
ShiftHög/låg tonHög/låg ton
170 Hz 2125/1955Hz 2295/2125Hz
425 Hz 2125/1700Hz 2295/1870Hz
850 Hz 2125/1275Hz 2295/1445Hz
Ovanligare akift
85 Hz 2125/2040Hz 2295/2210Hz
255 Hz 2125/1870Hz 2295/2040Hz
340 Hz 2125/1785Hz 2295/1955Hz
680 Hz 2125/1445Hz 2295/1615Hz
* 45,45 Baud, vilken är den hastighet som vanligen används inom amatörradion på RTTY

* 50 Baud, är internationell standard för Telex service men förekommer ibland för RTTY på VHF/UHF

* 75 Baud, ä den vanligast hastigheten komersiell kommunikation på privata förbindelser.

* 110 Baud, är standardhastiget för maskiner sm använder ASCII koden.Siemens tillbehör
125 Hz stämgaffel 255 mm för att kontollera en
telexmaskins hastighet (för 45,45 Baud)

Tabell för att tolka remsans hålbild.

Hålremsa till telex/fjärrskrifts-maskin. Tyvärr har denna delvis legat i solen och blivit missfärgad.
Tillbehör för att skapa/reparera/justera hålremsor till telexmaskiner med remsläsare/sändare.

Pelikan
Tillbehör för rengöring av typer på fjärrskrivare och skrivmaskiner.

Telegrafi
- Till första sidan -


Telegrafoperatöser vid förra sekelskiftet.
.
.

L.M.Ericsson telegrafiskrivare från c:a 1900 Detalj - undersida. Service gjord 15/7-1926. (AUTIB140718.3020).
Tillhörande telegrafinyckel
Reklam från LM Ericsson

Telegrafinycklar
Telefrafinycklar *
Den längst till vänster såldes av Clas Ohlson fram till 1985. Den i mitten är av militär modell (samma typ som den nedan), men är inte monterad på orginalplatta. Den högra är av okänd tillverkning.
Svenska försvarets nyckel som användes i övningsanläggningar. Träplattan har
ett fäste som kunde skruvas fast runt ett bordaben t.ex. *

Militär nyckel.
Okänt fabrikat.

Militär nyckel * av SRA:s (?) fabrikat.
Här modifierad för Ra195.

Telegrafinyckel av L.M. Ericssons fabrikat *

Enklare amerikansk telegrafinyckel *Manipulatorer för elbuggar

Äldre Svebry manipulator *
Röd och svart Vibroplex
Annan typ av Vibroplex t.v. samt Hi-Mound * t.h.

Heathkit HD-1410 elbugg * (2)
För drift med 12 DC eller 220 VAC. Detta exemplaret är modifierat med två omkopplare på framsidan samt omkopplare för användning med Heathkit elle ICOM-riggar.

- Tillbaka upp -
- Till första sidan -
© Elkillen