Rör- & FET-voltmetrar
Se även U-R-I metrar

- Instrumentsidan -
- Till första sidan -


Beteckning:
Tillverkad:
Rör:
Strömf.:
S/N:
Bilder:
Ballantine 300 *
1940-talet
5 st
110/120 VAC

Detalj - Detalj - Detalj
Mätområden, 5 st. 0,01, 0,1 1,0 10, och 100 VAC eller 0,02, 0,2 2,0 20, och 200 decibel. Har även an utgång: AC output. Kalibrerat nov. 1976. (AUTIB080521,12)
Beteckning:
Tillverkad:
Rör:
Strömf.:
S/N:
Bilder:
Hewlett & Packard 400E *
1965 - 80
??
115/230 VAC
G945 - 011802
Detalj - baksida
Mätområden: 12 st 0.001 - 300 V (-10 - +50 dB) R.M.S. volt (FÅVSTSDE160318)
Beteckning:
Tillverkad:
Rör:
Strömf.:
S/N:
Bilder:
Hewlett & Packard 410C * (2)
1965 - 80
12AT7
115/230 VAC
G451-00644, G605-01012
Detalj - Detalj - baksida
Mätområden: DC +/- 0.15 - 1500 V, AC 0.5 - 500 V, 1.5 uA - 150 mA, x100 - x10 Mohm
Tillhörande AC probe 11036A för HF-mätning . M 3618-115010 (FÅVSTUA91)
Beteckning:
Tillverkad:
Rör:
Strömf.:
S/N:
Bilder:
Jensen Electric M5
1952
2 x 1T4 (DF91)
Batteri 1,5 (3 x LR20) och 67,5 (1 x 67,5A1) V
452522
Detalj - Detalj - Tillbehören - Transportlåda - Märkplåt
Mätområden: Mätområden: DCV 1.5 - 1000 V. ACV 2.5 - 1000 V. Ohm: 1 - 50.000. DCA: 50 uA - 10 A. Levererat av Stenhardt Ingenjörsfirma, Stockholm. (AUVSTKBG [M3618-149011 / TC21265)
Philips rörvoltmeter PP 6200 Beteckning:
Tillverkad:
Rör:
Strömf.:
S/N:
Bilder:
Philips PP 6200 * (4)
1963
EAA91, 2 x ECC82.
6 eller 12 VDC eller 220 VAC
OM, 57363, 57475, 56973
Detalj - Detalj - Tillbehören - Tillbehörslista - Schema
Mätområden: DCV +/- 1 - 1000 V. ACV (HF 50 Hz - 800 Mhz med mätprobe) 1 - 1000 V. Ohm: 1, 100, 1000 & 100.000. [M3618-113011] (FÅVSTUA91))
Beteckning:
Tillverkad:
Rör:
Strömf.:
S/N:
Bilder:
Tech TE-65 / RF-22 *
1970 - 72
6AL5, 12AU7
220 - 240 VAC
??
Detalj - Schema
Mätområden: VDC +/- 0-15, -5, -15, -50, -150, -500, 1500 V VAC PTP 0 - 4, -14, -40, -140, 400, -1400, -4000 V. Ohm x10, x100, x1 k, x10 k, x100 k, x 1M, x 10M ohm. Detta instrument har nog aldrig varit ur orginalkartongen förrän vid försäljningen. (AUOTT270417.)
Beteckning:
.
Tillverkad:
Rör:
Spänning:
Bilder:
Signal corps US Army TS-505/U *
Specialty Assembling & Packing Co. Inc.
1951
12AT7, 2 x 6AU6, 6AK5, 6X4 2 x NE-32 (Sp. stab.)
115 VAC 50 - 1600 Hz samt 2 x PP14
Detalj - Detalj - Invändigt
Övrigt: Mätområden: 2, 4, 10, 20, 40, 10, 200 AC/DC samt 400 och 1000 VDC. Ohm x1, x10, x100, x1 k, x10 k, x100 k, x1 M Ohm. Schema invändigt i höljet. Tyvärr saknas skyddslocket. S/N: 167 (AULID210320.60)
Beteckning:
Tillverkad:
FET:
Strömf.:
Bilder:
BeSt Elektronik *
1980-talet
??
220-240 VAC
Invändigt
Mätområden: 1, 5, 10, 50, 100, 500 V AC/DC. Ohm x10, x100, x1 k, x10 k, x100 k, x1M, Ohm. (HEMB)
- Tillbaka upp -
- Instrumentsidan -
- Till första sidan -
© Elkillen