Locatorsystemets uppbyggnad
- Världen - - Europa - Tillbaka -

Lokatorsystemet använder två bokstäver för att dela upp jordklotet imindre delar där varje del är 20 grader longitud och 10 grader latitud. Longitud startar 180 grader väst och varje 20 grader får en bokstav från A till R. Latitud startar vid sydpolen och gär norrut i 10 graders segment med bokstäverna B till R.

Dessa rutor bryts sedan ner till mindre rutor där varje ruta är latitud 2 grader och longitud 1 grad. Dessa brtecknas med siffrorna 0 till 9. Första siffran är longitud och andra siffran är latitud. Detta ger då en noggrannhet på c:a 112 km.
Se exempel i ruta HO och JO.

Men även detta är ju ganska oprecist. Därför har man sedan delat upp dessa rutor i mindre fält på 20 gånger 20 rutor med beteckningen A till X för longitud och latitud. Detta ger då en noggrannhet på c:a 5,5 km.


- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Elkillen