Militära sändtagare

- Militaria -
Till första sidan
Svenska regementen 1968 - En hemsida om Grön radio


SM64 (1 W Br m/28) *
Tillverkad: 1928 Fanns med i organisationen in på 1940-talet. Frekvensomr.: 3700 kHz - 6070 kHz indelat i nio olika band genom utbyte av kondesatorer. Modulation: A1 (CW) Uteffekt: 1 W Rör: 3 x A409 (Mil. A1) Övrigt: Till radion fanns också en materiellåda, en väska för kondensatorerna samt ett koger med en hopfällbar ramantenn som sattes direkt på apparaten. Detalj - Detalj - Detalj - Invändigt Tillhörande batterilåda. S/N: 1111. (AUVAR160518.1320)
Stationen består av följande delar: Materiellådan innehåller ackumulatorn som utgöres av två st. seriekopplade nifedubbelceller, typ dA 1. Vilket ger 4,8 volt (10 Ah) för rörens glödspänning. Vertyg samt telegraferingsnyckeln. Vid dålig väderlek kan nyckeln anbringas utanpå lådan, varvid sladdarna inläggas i en urtagning i lådan och lådan stänges. Batterilådan innehåller anodbatteriet. Detta utgöres av två stycken seriekopplade batterier, typ MB1, vilket ger 126 volt. Apparatlådan innehåller sändare och mottagare. I apparatlådan på de båda yttersidorna är rektangulära hål upptagna för fastsättning av ramantennen. Radiostationen kan givas olika frekvensområden genom utbyte av kondensatorenhet (utmärkt med nummer och en viss färg). Frekvensen inom varje frekvensområde varieras på härför avsedd ratt på frontpanelen. I apparatlådan är även ett gallerbatteri anbringat. Detta utgöres av ett 4,5 volts ficklampsbatteri. Antennramen är tillverkad av sex stycken aluminiumrör. Dessa äro förbundna medelst ledstycken som är fastnitade vid rörändarna. Kungl. Fälttelegrafkårens Tygverkstäder på Wikipedia.
Ra 105 (M3955-105010 [TC 92059])
Frekvensomr.: 38 - 55 Mhz Modulation: FM Uteffekt: 0,9 W Kanaler: kontinuerligt avstämbar. Övrigt: Rörbestyckad (14 st). Apparaten drevs normalt med ett special batteri med 1.5, 6.0 67.5, och 135 V. Till apparaten fanns dock en omformare (Tc 94036) för att driva apparaten på 12 eller 24V. Detalj - Detalj - Detalj - Invändigt - Invändigt. Radion var egentligen en amerikansk station PRC-10 men licenstillverkades av SRA.

Ra 122 (M3955-122010 [TC 96122 3W FMUK-STN M/54])
Frekvensomr.: 47.0 - 57.0 Mhz Modulation: FM Uteffekt: Två effektlägen 0.6 och 3.0 W. Kanaler: 100 kanaler. Övrigt: Rörbestyckad (20 st). Apparaten på bilden är försedd med batterilådan nertill men apparaten fanns även i en version för nätdrift (M3955-122012).


R 123 (F5898-001756 ursprungligen rysk) *
Frekvensomr.: 20.00 - 31.75 och 31.75 - 51.50 Mhz. Modulation: FM Uteffekt: 20W vid 26V Övrigt: Rörbestyckad (29 st). Avsedd för fordonsmontage. Detalj - Detalj - Strömförsörjningsdel

Ra 130 (M3955 - 130011 [Tc 96130])
Kanaler: 42,15, 41,40, 40,90 och 40,20 Modulation: A3 FM Uteffekt: 0,25 W En ursprungligen Brittisk bärbar UK-radio med beteckningen Wireless Set No 88A (WS88A) som togs fram 1947 och köptes in till Sverige 1950. Åtta år senare köptes ytterligare begagnade stationer in. Fanns i två versioner. B-versionen var en modifierad variant. Batteridriven (90V och 1,5V) Rör i Ra130 4 x 1T4, 6 x 1L4, 2 x 1A3, 1A3, 1S5 Vikt komplett station: 7 kg (3,1 + 2,2 + 1,7 kg). Headset - Materielförteckning

Ra 135 (M3955-135010 / M3955-135020) *
Finns i två olika modeller. Arméns version: Ra 135A med frekvenserna 42,00, 42,15, 42,35, 42,60, 42,90 och 43,00 Mhz (kanal 1 -6) och Marinens version: Ra 135B med frekvenserna 43,00, 43,35, 43,65, 43,90 och 44,00 Mhz (kanal 6-11) OBS: A och B modellen kunde endast ha kontakt med varandra på en kanal (43.00 Mhz). Modulation: FM Uteffekt: 0,8 W Kanaler: 6 kristallstyrda kanaler Övrigt: Batteridriven (12V). Rgistrerad i Försvaret 1974 och kostade då c:a 7000:- MT. Närbesläktad med SRA PN-82/P

Ra 139 (M3955-139010) *
Civil bet.: Yaesu FTH-2005. Användes huvudsakligen i basradiosystemet. Frekvensomr.: 150 - 174 Mhz Modulation: FM Uteffekt: 0.3 / 2.5 W vid 7.2V Kanaler: 7 (simplex eller semiduplex + 3 (simplex) Övrigt: Kamelseparation 25 kHz. Programmerbar med speciell utrustning eller manuellt. Batteridriven 6 - 15V. monofon. Här utrustad med tangentbord för DTMF signalering. Fanns även i en version med VOX-funktion (M3955-139020)

Ra 140 (M3955-140010) *
Frekvensomr.: 30.00 - 77.95 Mhz i sex områden. Modulation: FM Uteffekt: tre effektlägen 0,1, 1 och 3 W. Övrigt: 12 V NiCa batteri. Bestyckad med miniatyrrör Tre förinställbara kanaler. Detalj - Handhavande - Batterilåda 301

Ra 145 (M3955-145010) *
Frekvensomr.: 30.00 - 52.95 och 53.00 - 75.95 Mhz. Modulation: FM Uteffekt: 1,5 W Kanaler: Kontinuerligt med 50 kHz stegning. Övrigt: Transistoriserad men med ett rör i slutsteget, batteridriven (12V). Registrerades i försvaret 1970. Vikt 17 kg Detalj - Detalj - Handhavande Orginalbeteckning: RT-505 S/N: 1080

Ra 145 (ovan) och Ra 146 (nedan) är i stort sett identiska utvändigt så när som på kontakten (X-mode) till höger om antennkontakten på Ra 146. Invändigt var de dock olika. Tillbehören till dessa apparater var desamma. Även en extern högtalare kunde användas. Äldre handmikrotelefon Något nyare handmikrotelefon

Till höger: Ett enklare "instrument" med en glödlampa i toppen och som man satte i antennkontakten för att se om man hade uteffekt från en Ra 145 eller Ra 146. Bestod bara av en BNC-kontakt, en resistor och en glödlampa.

Ackarna till Ra 145 och Ra 146 var ju desamma men det skapade problem! Ra 145 hade ju ett rör i slutsteget och detta krävde således en glödspänning på 3 V. Därför var två av batterierna i acken skilda från de övriga för att ge glödspänning. Använde man då en sådan ack i en Ra 146 (som var heltransistoriserad) så belastades aldrig batterierna för glödspänning och när man sedan laddade om dessa ackar förstördes dessa två batterier eftersom de blev överladdade. Därför gjordes en modifiering på Ra 145 då man satte in en spänningsregulator så att man fick separat glödspänning på 3 V från ackumulatorns 12 V. Samtidigt gjordes också en mnodifiering på ackarna då man tog bort de två extra batterierna för glödspänningen.

Ra 146 (M3955-146010)
Frekvensomr.: 30.00 - 52.95 och 53.00 - 75.95 Mhz. Uteffekt 1.5 W Modulation: FM Kanaler: Kontinuerligt med 50 kHz stegning. Övrigt: Heltransisroriserad, batteridriven (12V). Registrerades i Försvaret 1973 Vikt 17 kg Detalj - Handhavande

Ra 151 (M3955-151010) *
Tillverkades av SRA och var i bruk 1960 - 85. Frekvensomr.: 148 - 158 Mhz. Modulation: FM Uteffekt: 1 W Kanaler: 6 fasta kanaler varav 4 st användes (152.880, 153.000, 153.280, 153.335) Övrigt: Bestod egentligen av två bördor, radion och batteripack. Detalj - Detalj - Invändigt med plats för batteripack. S/N: 447. Var hybrid med både rör och transistorer.Rör: 4 x 5768, 2 x 1AD4, 2 x DC70, 6 x XFY51 Transistorer: 2N344, OC 28, OC 45, 6 x OC 71, 3 x OC 72, OC139, OC614, 6 x OC615. Mer om Ra 151 på Arboga Elektronikhistoriska Förenings hemsida. (FÅLYJ.0)

Ra 163 se Ra 705
Ra 175 (M3955-175010)
Civil beteckning: Zodiac P-3006 Frekvensomr.: 29 - 30 MHz Modulation: AM Uteffekt: 3W Kanaler: 6 st fasta kristallstyrda kanaler. Övrigt: Avtagbar antenn (BNC). Knapp för tonsignalering. Uttag för monofon. Uttag för yttre högtalare, matning (12V), laddning och yttre antenn (PHONO) i botten. Registrerades i Försvaret 1978 och överfördes från Marinen till hemvärnet 1995. Vikt 1,5 kg. HandhavandeRa 190 (TX M3950-190010, RX M3951-190010)
Sändtagare som bestod av två delar. Frekvensomr.: 1,1 - 1,7 MHz samt 2,5 - 16 MHz i 4 band Modulation: A1 (CW) och A3 (AM) Uteffekt: 5 W Batteridriven 12V

Ra 195 (M3955 - 195010) *
Frekvensomr.: 2 - 29,995 Mhz i 1 kHz steg Modulation: CW, SSB Uteffekt: c:a 15 W vid 24 V. Övrigt: Avsedd för batteridrift (20-32V) eller montering i fordon med 24V. Även en extern högtalare kunde användas. Registereades i Försvaret 1978. Detalj vänster - Detalj höger. Till radion hörde också ett speciellt tillbehörs fodral med tgf-nyckel, antenner, koaxialkablar m.m.
Ra 195 finns även i två modernare varianter Ra 1951 och Ra 1952 som dock inte klarar CW-sändning men som däremot har ALE (Automatic Link Establisment). Tillbehören var de samma men utan telegrafinyckel.
Ra 200 (M3955 - 200010) *
Svensktillverkad av SRT. (Standard Radio & Telefon). Frekvensomr.: 2,00 - 8,00 Mhz i fyra områden. Modulation: Telefoni (AM) och telegrafi (CW) Uteffekt: 5 W Övrigt: Till sändtagaren hörde också en batterilåda och det fanns också ett nätaggregat. Sändaren, mottagaren och antennavstämningen. Till radion fanns också en trampgenerator - detalj - detalj så att den kunde användas helt utan batterier eller nätspänning. Blockschema
Några tillbehör

Förlängningskabel
.

Tgf-nyckel
(modifierad för Ra 195)

SM-omkopplare
.

Materielvårdssch.
.

Ra 243 (M3955-243010 [10W KV-STN M/44]) *
Bilden visar bara sändaren. Tillverkad av SRA. Frekvensomr.: 3.5 - 4.5 Mhz, Modulation: A1 (tgf utan ton) , A2 (tgf med ton) och A3 (telefoni). Uteffekt: Två områden 3 W eller 12 W. Rör: 3 x 6V6G samt 807. Övrigt: Användes huvudsakligen av marinen och var avsedd att användas på kustbevakningsstationer och mindre fartyg. Strömförsörjning 6V med ackumulatorer. Detalj - Detalj - Detalj - Klar för transport

Ra 254 (M3955-254010) *
Civil beteckning: Zodiac PA-2042 Frekvensomr.: 30 - 40 Mhz Modulation: AM Uteffekt: 5W Kanaler: 6 st fasta kanaler. Övrigt: 99 valbara selektivkoder. Avtagbar antenn (BNC). Knapp för tonsignalering. Uttag för monofon. Uttag för yttre högtalare, matning (12V), laddning och yttre antenn (PHONO) i botten. Som tillbehör fanns även ett effektsteg Zodiac MC-01A (M3955-254108). Resistrerades i Försvaret 1985. Detalj

Ra 538 (F6057-008929) *
Svensktillverkad (SRA). Civil beteckning: SRA-RR-187500 Frekvensomr.: 150 - 160 Mhz Modulation: FM Uteffekt: > 10W Kanaler: 10 grupper med 6 kanaler i varje Övrigt: 12 selektiv. Användes i basradiosystemet. Registrerades i Försvaret 1981.
Invändigt Detalj V Detalj H. Apparaten baserar sig på den civila SRA C604.

Ra 540 (M3955-540010) *
Civil beteckning: Swedphone ZB 940 Frekvensomr.: 39.8 - 40.7 Mhz Modulation: FM Uteffekt: 25W Kanaler: 8 och selektiv (CCIR) Kund även programmeras med pilotton på 150 Hz för att kunna kunna kommunisera med Ra 145/46, 421/22, 180 m.fl. Övrigt: Användes som garnisonsradio från slutet av 1980-talet fram till slutet av 1990-talet. Avsedd för fordons bruk (12 V) men nertill på bilden är nätaggregat som användes vid stationärt bruk. Det fanns även en Ra 541 som va i stort sett identisk men hade 16 kanaler. I systemet ingick även handapparaten Ra 233 samt repetrar. Detalj

Ra 705 (M3952-705010)
Civil beteckning: BECKER AR3201. Frekvensomr.: 118 - 136,975 MHz. Modulation: AM. Uteffekt: 5W vid 14V. Kanaler: 759 st (kanalseparation 25 kHz). Övrigt: I första hand avsedd för flygtrafikledning vid flygbaser. Matning 10 - 16 V. avsedd att användas för talsamband Mark-Flyg vid militära flygplatser. Sändtagaren används i ett antal olika applikationer och ingår i begreppet flygledningsradio i Markradio flygbas. Fanns även som portabel Ra 163 men är då monterad i en väska med batteri och påskruvad antenn. Mer om Ra 163 och Ra 705 på Arboga Elektronikhistoriska Förenings hemsida.

Bild ur beskrivning del 1 för Ra 122

Militaria
- Tillbaka upp -
- Till första sidan -
© Elkillen