Bilder på tråd- skiv- & bandspelare
Jag har INTE alla apparater som finns på bild


Trådspelare


Skivspelare


Rull- och kasettbandspelare

- Tillbaka upp -
- Till första sidan -
© Elkillen