Radiomottagare av märket
Orion
Ungerska Orion startade 1913, då som tillverkare av glödlampor. På 1920-talet började man tillverka radioapparater och gjorde så under flera årtionden. På 1950-talet började man också tillverka TV-mottagare och på 1970-talet också färg-TV mottagare. Detta är ju det som företaget är mest känt för men man har även utvecklat, tillverkat och sålt mikrvågsutrustningar för telekommunikation. Företaget hade tydligen även tillverkning i Sverige. Sedan 1997 ägs och drivs företaget av Thakal Group i Singapore.

1940-talet - 1950-talet
- Orion reklam - Till första sidan -

1930-talet


Orion 403 *
Tillverkad: 1934 Våglängdsområden: LV (725 - 1950 m), MV (195 - 580 m), KV (19 - 50 m) Rör: PP4018, MH1118, PV8018, D418 Övrigt: Allströmsmottagare. Anslutning för antenn och jord. Detalj S/N: 12111 (AUMAR11)
Mottagare, modell 403 av allströms- och allvågstyp. Våglängdsområdena äro 19 - 50, 195 - 570 och 700 - 1950 m. Mottagaren är utrustad med automatisk volymkontroll (detektorn är en separat diod) samt visuell avstämning. Stationerna kunna alltså tagas in med volymkontrollen ställd på noll. Känsligheten är vid 50 milliwatts utgångseffekt enligt uppgift 30uV. Antalet stämkretsar är sju. Mottagaren ger en distortionsfri utgångseffekt av 0,8 W på likström och 1,5 W på växelström. Högtalaren är av ny konstruktion med tonområde 75 - 7000 p/s. (Populär Radio 9/1934)
Orion 222 *
Tillverkad: 1936 Våglängdsområden: LV (700 - 1900 m), MV (200 - 600 m), KV (20 - 60 m) Rör: AF7, AL1, AZ1 Övrigt: Ett flertal olika Antennuttag - Invändigt S/N: 023488. (AUVAR210216L.120)

Orion 100 *
Tillverkad: 1938 Våglängdsområden: LV (700 - 2000 m), MV (200 - 600 m), KV (19 - 50 m) Rör: TEK2, TEZ2, TEF5, TEBC3, TEL3 Övrigt: Anslutning för antenn och jord. Observera den snedställda skalvisaren och chassits vertikala placering. Invändigt S/N: 104253. (AUMAR11)

Orion 77 *
Tillverkad: 1938. Våglängdsområden: LV (). MV (), KV (). Rör: ACH1, AF3, ABC1, AL4, AZ1. Övrigt: Allströmsmottagare. Anslutning för antenn, jord och grammofon. Detalj S/N: (AULID040323.120)

1940-talet
- Tillbaka -


Orion 646S *
Tillverkad: 1946 - 47 Våglängdsområden: LV (750 - 1800 m), MV (200 - 550 m), KV (19 - 49 m) Rör: 6J9, 6Q7, 6K7, 6V6, 5Y3 Övrigt: Anslutning för antenn, jordoch pickup. Detalj - Detalj - Invändigt S/N: 661011. (AUNOR010700.220)

1950-talet
- Tillbaka -


Orion 221 *
Tillverkad: 1950. Våglängdsområden: LV (950 - 2000 m), MV (185 - 585 m) KV (16.5 - 50 m). Rör: AZ41, ECH42, EAF42, EL41. Spänning: 130 / 220 V. Övrigt: Uttag för antenn jord och tryckknapp för tonkontroll. Detalj - invändigt S/N: 048642
Skalan är märkt Orion 221 men bakstycket är märkt T.D. Smith AB, Stockholm. Vet inte om Smith Radio importerade Orion apparater och satte på eget firmamärke. (CATIB270118.175)

Orion 214
Tillverkad: 1951 - 52 Våglängdsområden: LV (700 - 2000 m), MV (200 - 600 m), KV (19 - 49 m) Rör: ECH21, 6AQ5, 6BA6, 6AT6, 6X4. Ansl.: Antenn, jord. Övrigt: 110 - 220 VAC. S/N: 20773. Made in Sweden.

Orion AR 612
Tillverkad: 1959 Våglängdsområden: LV (940 - 2000 m), MV (187 - 575 m), KV1 (13.7 - 26.2) KV2 (26.1 - 52) FM (3 - 3.4 m / 88 - 100 MHz) Rör: ECC85, ECH81, EBF89, ECC83, EL84, EZ80, EM80 Övrigt: 110 -240 VAC Anslutning för antenn, jord, extra högtalare, pickup och bandspelare. Detalj (TPX131016)

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Elkillen