Skövde Garnison
Troligen 1940-talet

Dåvarande Kungl. Livregementets husarer (K3) uppe till vänster men som flyttade till Karlsborgs garnison 1984. Därefter flyttade Kungl. Göta trängregemente (T2) från Norrmalm i Skövde in i lokalerna. Kungl. Skaraborgs pansarregemente (P4) i bildens nederkant.

Militaria
- Till första sidan -
© Elkillen