Kungl. Göta trängregemente (T2)
Troligen 1930-talet eftersom inte området väster om garnisonen inte är bebyggt.

Dåvarande Kungl. Göta trängregemente (T2) på Norrmalm i Skövde. Här vapenövades Kungl. Göta trängkår 1905 - 49 och Kungl. Göta trängregemente (T2) 1949 - 84. Därefter flyttade regementet till Skövde garnison till förutvarande K3 lokaler och högskolan i Skövde tog över lokalerna.


Militaria
- Till första sidan -
© Elkillen