Radiomottagare av märket
Philips
Philips 60 år.
Philips & Co hette det företag som 1891 grundades Frederik Philips och hans son Gerhard Philips och som sedermera skulle växa ut till den världs- omfattande koncern var produkter varje radiotekniker jorden runt så väl känner till. Tillverkningen var från början lagd på glödlampor och arbetarstammen uppgick de första åren till några tiotal man.
Frederik Philips avled år 1900 och det var Gerhard och hans broder Anton som fortsatta att bygga upp företaget; Gerhard som ledare för tillverkningen, Anton som durkdriven försäljare, som alltid försökte sälja mer än vad Gerhard kunde tillverka, medan Gerhard gjorde vad han kunde för att producera mer än Anton kunde sälja. Gerhard Philips drog sig tillbaka 1922 från företaget och Anton Philips övertog då ledningen.
1918 hade man börjat tillverka radiorör. Efter hand utvidgades tillverkningen att omfatta alla slags produkter som har med radio att göra. 1927 var antalet anställa uppe i 10.000 och nu (1951) är antalet över 30.000 (Ur Populär Radio 11/1951)

Mer om Philips på Wikipedia

1940-talet - 1950-talet - 1960-talet och senare
Rullbandspelare - Kasettandspelare
Philips reklam


- Till första sidan -

1930-talet


Philips 531A *
Tillverkad: 1930-talet Våglängdsområden: LV (760 - 1900 m), MV (200 - 550 m) Rör: AK1, AF1, E446, AB1, E443H, 506 Anslutningar: Antenn och jord. Övrigt: Invändigt S/N: E49015.05

Philips 118B *
Tillverkad: 1930-talet Våglängdsområden: LV (780 - 1975 m), MV (200 - 590 m), KV (19,8 - 51 m) Rör: KC1, KC4, KL4 Anslutningar: Antenn och jord. Övrigt: Endast batteridrift Detalj S/N: E4339E010

Philips 830A
Tillverkad: 1931 - 1933 Våglängdsområden: LV (800 - 2000 m) MV (500 - 700 m) Rör: E452T, E452T, E424N, C443, 506 Anslutning: Antenn och jord. Övrigt: Invändigt S/N: 8555 (TPX140315)

Philips 940A
Tillverkad: 1935 Våglängdsområden: LV (800 - 1800 m), MV (200 - 550 m) Rör: 2 x E448, 506. Anslutningar: Antenn, jord, grammofon. Övrigt: Invändigt S/N: 3722 (TPX290918)

Philips 941U *
Tillverkad: 1935 Våglängdsområden: LV (800 - 1800 m), MV (200 - 550 m) Rör: CF1 CL2 CY1 C1 (200-250 V) eller C2 (110-130 V) Anslutningar: Antenn och jord. Övrigt: Detalj S/N: 2873F

Philips 510A *
Tillverkad: 1935 Våglängdsområden: LV (760 - 1900 m), MV (200 - 550 m) Rör: AK1, AF2, E446, AB1, E443H, 506 Anslutningar: Antenn och jord. Finns uttag för pickup och extra högtalare men dessa är övertäckta i bakstycket. Övrigt: Detalj - invändigt S/N: E3244E02
Oktode super 510. Högselektiv mottagare för växelström med totalt 6 rör och 7 kretsar. Automatisk volymkontroll. Genomlyst skala med 50 stationsnamn. Kontantpris 260:- (Annons)
Philips 695A06 *
Tillverkad: 1936 Våglängdsområden: LV (750 - 2000 m), MV (200 - 550 m), KV (15 - 50 m) Rör:ABC1, AK2, AF3, AL4, AZ1 Anslutningar: Antenn, jord och pickup. Övrigt: Skalan uppfällbar för bättre läsbarhet. S/N: E19375E13 (AUGES040513.100 MU)

Philips 750A *
Tillverkad: 1937 - 38 Våglängdsområden: LV (720 - 2000 m), MV (200 - 580 m), KV (16 - 50 m) Rör: EK2, EF5, EBC3, EBL1, EM1, AZ1. Anslutningar: Antenn, jord och grammofon. Övrigt: Omkopplare tal/musik på baksidan. Skalan nedfällbar. Detalj - Invändigt. S/N: E17673E02S. Made in Schweitz. (AULID261122.40)

Philips Matador II V6A *
Tillverkad: 1937 - 38 Våglängdsområden: LV (700 - 2000 m), MV (200 - 550 m), KV (16 - 50 m) Rör: AK2 AF3 ABC1 AL4 AZ1 Anslutningar: Antenn, jord och grammofon. Övrigt: Detalj - Invändigt (Gick under öknamnet "Neggerläppen") S/N: E20041E011. Made in Holland. (AUVAR270722.55)

Philips 282B-12 *
Tillverkad: 1938 - 39 Våglängdsområden: LV (700 - 2000 m), MV (200 - 550 m), KV (16 - 50 m) Rör: KK2, KB2, KL4, KF4 Anslutningar: Antenn, jord och pickup. Övrigt: Endast batteridrift. Invändigt - Detalj S/N: N81950 E06 (AUSOLB300570.50 SS)

Philips 206a-19 *
Tillverkad: 1938 - 39 Våglängdsområden: LV (800 - 2000 m), MV (200 - 550 m), KV (16 - 50 m) Rör: ECH3, EBL1, EF9, AZ1 Anslutningar: Antenn, jord Övrigt: S/N: E39141E04 (GG03YB) (ERSDE03.65 MU)

Philips 480A-15 *
Tillverkad: 1939 Våglängdsområden: LV (800 - 2000 m), MV (200 - 550 m), KV (13 - 50 m) Rör: ECH3, EBL1, EF9, AZ1. Anslutningar: Antenn, jord, pickup Övrigt: 110 - 245 VAC Detalj - Invändigt S/N: E 24114. Philips Electrical, London. (AUTIB230319.120)

Philips 480A-19 *
Tillverkad: 1939 - 40 Våglängdsområden: LV (800 - 2000 m), MV (200 - 550 m), KV (13 - 50 m) Rör: ECH3, EBL1, EF9, AZ1. Anslutningar: Antenn, jord, pickup Övrigt: 110 - 245 VAC Detalj - Invändigt S/N: N 2330 N01. Philips Eindhoven, Netherlands. (KUSDE171222.100)

1940-talet
- Tillbaka -


Philips 717A-19 *
Tillverkad: 1940 Våglängdsområden: LV (708 - 2000 m), MV (175 - 585 m), KV (13,8 - 51 m) Rör: ECH3, EF9, EBL1, AZ1. Anslutningar: Antenn, jord och pickup. Övrigt: 125 - 245 VAC. Försedd med tangenter för snabbval av 6 stationer. Detalj - Invändigt S/N: E 7896 (AUTIB230319.70 )

Philips 735A *
Tillverkad: 1940 Våglängdsområden: LV (708 - 2000 m), MV (175 - 585 m), KV (13,8 - 51 m) Rör: ECH3, EF9, EBL1, AZ1, EM4 Anslutningar: Antenn, jord och pickup. Övrigt: Försedd med tangenter för snabbval av 6 stationer. Detalj S/N: E1131E05 (AVAR0102 KÄ)

Philips 657U *
Tillverkad: 1941 - 42 Våglängdsområden: LV (722 - 2000 m), MV (190 - 590 m), KV (13.7 - 50.5 m) Rör: UCH21, UCH21, UBL21, UY21. Anslutningar: Antenn, jord Övrigt: Allströmsmottagare. S/N: 21469 (FÅOSC.00 SS )

Philips 203U-19 *
Tillverkad: 1941 - 42 Våglängdsområden: LV (800 - 1800 m), MV (200 - 500 m) Rör: : UCH21, UCH21, UBL21, UY21. Anslutning: Antenn. Övrigt: 127/220 AC/DC. Ganska liten radio. Detalj - Invändigt S/N: E 54561 EO1 (AULID070418.270)

Philips 648 A *
Tillverkad: 1942 Våglängdsområden: LV (710 - 2000 m), MV (190 - 590 m), KV (15 - 52 m) Rör: ECH4, ECH4, EBL1, AZ1 Anslutningar: Antenn, jord och extra högtalare. Övrigt: 110 - 240 VAC. Invändigt - Detalj S/N: 10064 (AUOTT270417.3)

Philips 656A *
Tillverkad: 1943 - 46 Våglängdsområden: LV (700 - 2000 m), MV (175 - 585 m) , KV (13,7 - 51 m). Rör: 2 x ECH21, EBL21, AZ1. Anslutningar: Antenn, jord och extra högtalare. Övrigt: 110-245 VAC. Invändigt - Detalj S/N: E 104759 E02 (AUTIB250120.70)

Philips 209U-19 *
Tillverkad: 1945-46 Våglängdsområden: LV (800 - 1900 m), MV (200 - 550 m), KV (16,5 - 51 m) Rör: UCH21, UCH21, UBL21, UY1N Anslutningar: Antenn och jord. Övrigt: Allströmsmottagare. Detalj - Reklam S/N: E 57438 E02 (TRA210615.160)

Philips 854A-19 *
Tillverkad: 1945 - 46 Våglängdsområden: LV (710 - 2000 m), MV (190 - 590 m), KV1 (13 - 26 m), KV2 (25 - 51 m) Rör: ECH21, EF22, AZ1, EBL1, EF22, EM34, (6UG5G) Anslutningr: Antenn, jord och pickup. Övrigt: 110 - 240 VAC Omkopplare för smal / bred mottagning. Detalj - Invändigt Speciellt område för lokalmottagning LV eller MV Detalj - Detalj S/N: 35466 (AUUA040970.6)

Philips BX290U-19 *
Tillverkad: 1948 Våglängdsområden: LV (800 - 2000 m), MV (200 - 550), KV (25 - 30 m) Rör: UL41, UY41, UBC41, UAF42, UCH42 Anslutningar: Antenn och jord. Övrigt: Allströmsmottagare för 110 - 220 V Detalj
(AUHJO10.270)

Philips BX373A 19 *
Tillverkad: 1948 ? Våglängdsområden: LV (715 - 2000 m), MV (187 - 580 m), KV (16 - 51 m) Rör: EXH21x2, EBL21, AZ1 Anslutningar: Antenn, jord, pickup och extra högtalare. Övrigt: Detalj S/N: L 23389 (AUTIB191116.260)

Philips LS402B
Tillverkad: 1948 Våglängddsområden: LV (800 - 2000 m), MV (200 - 550), KV (18 - 50 m) Rör: DK40, 2 x DAF40, DAF41, 2 x DL41 Anslutningar: Antenn och jord. Övrigt: Batterimpttagare 90 och 1.5 V Invändigt - Detalj S/N: Oläsligt (TPX170114)

1950-talet
- Tillbaka -


Philips LS402P *
Tillverkad: 1950 Våglängdsområden: LV (700 - 1900 m), MV (200 - 550 m), KV (20 - 50 m). Rör: DK40, 1T4, 2 x 1S5, 2 x DL41. Anslutningar: Antenn, jord, grammofon. Övrigt: Batteridriven 1,5 & 90 V. Inbyggd antenn, Invändigt - Detalj S/N: L 12655 (AUVAR040522.-55)

Philips BX300U/19 *
Tillverkad: 1950 Våglängddsområden: LV (1200 - 2000 m), MV (200 - 550), KV (16 - 50 m) Rör: UCH42, UAF42, UBC41, UL41, UY41 Anslutningar: Antenn och jord. Övrigt: Allströmsmottagare för 110 - 220 V. Detalj - Invändigt S/N:

Philips BX400A/19
Tillverkad: 1950 Våglängdsområden: LV (800 - 2000 m), MV (200 - 550 m), KV (16 - 50 m) Rör: EAF42, EBC41, ECH42, EL41, AZ41 Anslutningar: Antenn, jord, pickup och extra högtalare. Övrigt: 110 - 245 VAC. Detalj - Detalj - Detalj - Detalj - S/N: L 10290 (IPX030522)

Philips BX200U-19 *
Tillverkad: 1950 - 52 Våglängdsområden: LV (1150 - 2000 m), MV (185 - 580), KV (13,8 - 51 m) Rör: UCH42, UF41, UBC41, UL41, UY41 Anslutningar: Antenn och jord. Övrigt: Allströmsmottagare för 110 - 220 V Detalj - Detalj - Invändigt Fanns även i andra färger S/N: L 37849 (ERSDE050117.95)

Philips bilradio NX601 V-19 *
Tillverkad: 1951-52 Våglängddsområden: LV (1000 - 2000 m), MV (200 - 500 m), KV (50 m bandet, 30 m bandet och 25 m bandet) Rör: 2xEL 41, EAF 41 (EAF 42), ECH 42, 2xEAF 42 Övrigt: Bilradio avsedd för 6 V med fyra snabbval. Detalj - Invändigt S/N: E 35641 (AUTIB120915.310)
Vet inte om detta exemplar är feltillverkat eller någon specialmodell. Skalan borde sitta på andra hållet så att knapparna för snabbinställning kom neråt, volymen till vänster och stationsinställningen till höger. Det hade varit mer logiskt men det går inte att ändra på.
Philips BX210U/19 *
Tillverkad: 1951 Våglängddsområden: LV (1200 - 2000 m), MV (200 - 550), KV (16 - 50 m) Rör: UL41, UF41, UY41, UBC41, UCH42 Anslutningar: Antenn och jord. Övrigt: Allströmsmottagare för 110 - 220 V. Detalj S/N: 57159 (AUTIB101112.310)

Philips BX221U /19
Tillverkad: 1951 Våglängddsområden: LV (1200 - 2000 m), MV (200 - 550), KV (16 - 50 m) Rör: UL41, UF41, UY41, UBC41, UCH42 Anslutningar: Antenn och jord. Övrigt: Allströmsmottagare för 110 - 220 V. Detalj S/N: 13820

Philips BS 311A *
Tillverkad: 1951 Våglängdsområden: LV (800 - 2000 m), MV (200 - 550 m) KV (18 -50 m) Rör: ECH42, EAF42, EF41, EL41, AZ41 Anslutningar: Antenn och jord. Övrigt: Detalj - Invändigt (TRA180415.200)

Philips LS432UB *
Tillverkad: 1952 Våglängdsområden: LV (700 - 2000 m), MV (190 - 540 m), KV (19.5 - 51 m) Rör: DK40, DAF40, DAF41, DL94 Anslutningar: Antenn och jord. Övrigt: Avsedd för nät 115 - 220 VAC eller batteridrift 2 x 45A5 och 4 x LR20. Detalj. - Invändigt. S/N: 12108 . (AUVAR040522.55)

Philips LS432UB *
Tillverkad: 1952 Våglängdsområden: LV (700 - 2000 m), MV (190 - 540 m), KV (19.5 - 51 m) Rör: DK40, DAF40, DAF41, DL94 Anslutningar: Antenn och jord. Övrigt: Avsedd för nät 115 - 220 VAC eller batteridrift 2 x 45A5 och 4 x LR20. Detalj - Detalj - Invändigt S/N: 13549 (TRA07)

Philips BS521A *
Tillverkad: 1952 Våglängdsområden: LV (700 - 2000 m), MV (185 - 590 m), KV (16 - 51,5 m) Rör: ECH42, EAF42, EF41, EL41, EM34, AZ1 Anslutningar: Antenn, jord och pickup. Övrigt: Detalj S/N: 16446 (AUGES040513.200)

Philips BX135U/19 *
Tillverkad: 1953 Våglängdsområde: MV (200 - 550 m) Rör: UF41, UCH42, UBC41, UL41, UY41 Anslutningar: Antenn. Övrigt: Allströmsmottagare 220V. Exportmodell avsedd för svenska marknaden. Detalj S/N: L 19411
En liten elegant och effektiv allströmsmottagare som täcker hela mellanvågsområdet. Den kallas BX 135 U och har fem rör med sju rörs funktioner och överraskande bra ljud. En extraradio av denna typ och prisklass har f.ö. börjat bli en vanlig present till familjemedlemmar och vänner (Ur Philips tidning 1954).
Philips BX633 A 19 *
Tillverkad: 1953 Frekvensområde: LV (900 - 2000 m), MV (190 - 550 m), KV (16 - 50 m), FM (88 - 100 MHz) Rör ECC92, EF85, ECH81, EF41, EABC80, EL84, EM34 Anslutningar: Antenn, jord, pickup och extra högtalare. Övrigt: Inbyggd justerbar ferritantenn för FM. Invändigt - Detalj S/N: E 86847 (AUVAR301116.220)

Philips BX430A19 *
Tillverkad: 1953 - 54 Våglängdsområden: LV (1150 - 2000 m), MV (185 - 580 m), KV1 (48 - 50,8 m), KV2 (16,5 - 50,5 m) Rör: EBC41, EBF80, ECH81, DM 7?, EL84, EZ80 Anslutning: Pickup. Övrigt: Inbyggd antenn Detalj - Invändigt - Undersida S/N: L31556. (AUHJO)

Philips BS 241A *
Tillverkad: 1954 Våglängddsområden: LV (1135 - 1985 m), MV (185 - 575), KV (16,5 - 52 m) Rör: ECH81, EBF80, EF41, EL84, EZ80. Anslutningar: Antenn, jord, för pickup och extra högtalare. Övrigt: Detalj S/N: 24182 (AUVAR210216.120)

Philips BS431A *
Tillverkad: 1954 Våglängdsområden: LV (700 - 2000 m), MV (185 - 590 m), KV (16.5 - 52 m) Rör: ECH42, EAF42, EL41, AZ41, EF41 Anslutningar: Antenn, jord, pickup och extra högtalare. Övrigt: Utrustad med tonkontroll och fininställning på kortvåg Detalj - Invändigt S/N: 15351 (AUBÄF0711.100)

Philips BS241A? *
Tillverkad: 1954? Våglängdsområden: LV (700 - 2000 m), MV (185 - 590 m), KV (16.5 - 52 m) Rör: ECH42, EAF42, EL41, AZ41, EF41 Anslutningar: Antenn, jord, pickup och extra högtalare. Övrigt: Invändigt Nr: 52480 Mycket sliten. Saknar bakstycke. Verkar vara samma chassi som BS431A ovan. (AUOTT270417.3)

Philips BX690A-19 *
Tillverkad: 1954. Våglängdsområden: LV (715 - 2000 m), MV (155 - 550 m), KV1 (37 - 50,8 m), KV2 (31 - 42.6 m), KV3 (24 - 32 m), KV4 (19 - 26 m), KV5 (15 - 20.1 m), KV6 (13 - 17.3 m). Rör: EM 4, ECH 21, EAF 42, EAF 42, EL 41, AZ1. Anslutningar: Antenn, jord, pickup och extra högtalare. Övrigt: En för sin tid mycket avancerad radio med åtta frekvensband. Skalan höj och sänkbar och åker upp ett snäpp för varje frekvensområde. Invändigt S/N: E47267 (AUVAR)

Philips LS345B
Tillverkad: 1954. Våglängdsområden: LV (1200 -1700 m) MV (200 - 500 m). Rör: DF 96, DK96, DF96, DAF96, DL96. Anslutningar: Antenn och jord. Övrigt: Batteridrift. (TPX030114)

Philips BS361A *
Tillverkad: 1956 - 57. Rör: ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80. Anslutningar: Antenn och jord. Övrigt: Växelströmsradio med FM. Schema S/N: 16859 (FÅARTS05)

Philips B1X67U/19 *
Tillverkad: 1957. Våglängdsområden: LV (1150 - 2000 m), MV (180 - 560 m). Rör: UCH81, UY42, UBC81, UF89, UL84. Anslutningar: Antenn men har även inbyggd antenn. Övrigt: Allströmsmottagare 127 och 220V. Detalj Invändigt S/N: A 50821 Högra ratten ej orginal. ( AUVAR)

Philips B8X72A *
Tillverkad: 1957 - 58. Våglängdsområden: LV (800 - 2000 m), MV (200 - 550 m), KV (16 - 50 m), FM (97 - 100 Mc/s). Rör: EABC80, ECC83, ECC85, ECH81, EF85, EF89, EL86, EL86, EM80, EZ81. Anslutningar: AM och FM antenn, jord, pickup, bandspelare och extra högtalare (800 ohm). Övrigt: 110 - 245 VAC. Tre högtalare. Detalj - Detalj - Invändigt - Baksida Nypris 975:- (motsv. c:a 11.600:- idag) S/N: PL 12684 (FÅMT15)

Philips B1X85U/19
Tillverkad: 1958-59. Våglängdsområden: MV (200 - 550 m). Rör: ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84. Anslutningar: Antenn och jord. Övrigt: 220VAC. S/N: 40020 (ARTS05) (AU)

Philips B3x81U/19L *
Tillverkad: 1958 - 59. Våglängdsområden: LV (700 - 2000 m), MV (200 - 550 m) KV (25 -50 m), FM (87 - 100 Mc/s) Rör: UCC85, UF89, UCH81, UABC80, UL84, UY85. Anslutningar: FM/AM antenn, jord, pickup och extra högtalare. Övrigt: Allströmsmottagare 127/220. Detalj Godkänd för LUFOR. S/N: 31023 (ERSDE100320.75)

Philips B3x82U/65 *
Tillverkad: 1958 - 59. Våglängdsområden: LV (700 - 2000 m), MV (200 - 550 m) KV (25 -50 m), UKV (87 - 100 Mc/s) Rör: UCC85, UF89, UCH81, UABC80, UL84, UY85, UM80. Anslutningar: Antenn, jord, pickup och extra högtalare. Övrigt: Allströmsmottagare 220V. (AUTIB13.100)

Philips B5X84A/19 *
Tillverkad: 1958 - 59. Våglängdsområden: LV (750 - 2000 m) MV (190 - 550 m), KV (24.5 - 50 m), FM 87.5 - 100 MHz. Rör: ECH81, ECC85, EM84, EF89, EF85, EABC80, EL84, EL86, EX80. Anslutningar: AM och FM antenn, pickup, bandspelare och extra högtalare. Övrigt: Stereomottagare. Klangfärgsinställningar. Inbyggd ställbar ferritantenn. Baksida - Invändigt - Detalj S/N: PL 20695 (AUVAR080516.120)

Philips AG2009/25 *
Tillverkad: 1958 - 59. Våglängdsområden: LV (750 - 2000 m) MV (190 - 550 m), KV (24.5 - 50 m), FM 87.5 - 100 MHz. Rör: ECL82, ECH81, ECC83, EM84, ECL82, EBF89, ECL82, ECC85. Anslutningar: Antenn och jord. Övrigt: Detalj - Skivspelare Apparaten på bilden saknar benställningen som egentligen hörde till. (FÅLDKA)

1960-talet och senare
- Tillbaka -


Philips Colette L4D91T *
Tillverkad: 1959 - 61. Frekvensområde: Transistorer: 2 x OC74, 2 x OC75, 3 x OC170, 2 x OC171. Anslutning: Yttre antenn. Övrigt: Batteri 6 x LR20. Detalj Apparaten fanns även med bruna gavlar. S/N: Hittar inget. Deutsche Philips-Ges. (AULID181117.110)
Denna radion var i bedrövligt skick. Undrar hur länge sedan det var som man kunde köpa batterier styckvis för en krona!
Philips L3x91 T *
Tillverkad: 1959 - 61. Frekvensområde: LV (1100 - 2000 m), MV (180 - 520 m). Transistor: 7 st. Anslutning: Yttre antenn. Övrigt: Batteri 3 x LR20. Import S/N: WA 14904 (AUTIB070516.100)

Philips B4S12A *
Tillverkad: 1961. Rör: ECC85, EL84, EM80, ECH81, EF85, EABC80, EZ80. Frekvensområden: LV (850 - 2000 m) MV (190 - 580 m) KV (17 - 50) FM (87,5 - 100 MHz). Anslutningar: AM och FM antenn, bandspelare, högtalare samt två olika uttag för pickup. Övrigt: Klangfärgsomkopplare. S/N: 54413 (AUVAR210216.120)

Philips L3S25T *
Tillverkad: 1962. Frekvensområden: LV (1200 - 2000 m) MV (200 - 500 m) FM (88 - 100 MHz). Typ: Transistorapparat. Anslutning: Yttre antenn. Övrigt: Batteri 4 x LR20. Detalj - Invändigt S/N: 54413 Apparaten på bilden saknar ett skydd för knappar och skala. (FÅES)

Philips L4D42T/03 Babette *
Tillverkad: 1964 - 65. Transistorer: AC125, AC126, 2 x AC128, AF121, AF 124, 3 x AF126. Frekvensområde: LV (1200 - 2000 m), MV (200 - 580 m), KV (30 - 50 m) FM (88 - 104 MHz). Anslutning: Yttre antenn. Övrigt: Detalj. S/N: WA 23176. Made in Germany. (AUOTT270417.3)

Philips Musette de Luxe H3D55T
Tillverkad: 1965 - 66 Frekvensområde: FM (88 - 100 MHz). Transistor: AF102, AF121, AF125, AF126, AC125, AC126, 2 x AC128 Skivspelare: AG4000 med hastigheterna 33/45/78 v/m och AG3306 pickup. Övrigt: Tre förinställbara FM kanaler. (IPX010618)

Philips B4S 70A *
Tillverkad: 1963 - 65 Rör: ECC85, ECH81, EF89, EBC81, EL86, EM84. Frekvensområde: LV (1200 - 1900 m), MV (200 - 500), KV (25 - 50 m) och FM (88 - 100 MHz). Anslutningar: FM & AM-antenn, pickup, bandspelare, extra högtalare. Övrigt: 110 - 240 VAC. Havledarlikriktare. Bas/diskant kontroll. Inbyggd FM-antenn. Detalj. S/N: (AUPIX)

Philips B4S 52A *
Tillverkad: 1965 Rör: ECC85, ECH81, EF89, EBC81, EL86, EM84. Frekvensområde: LV (1200 - 1900 m), MV (200 - 500), KV (25 - 50 m) och FM (88 - 100 MHz). Anslutningar: FM & AM-antenn, pickup, bandspelare, extra högtalare. Övrigt: 110 - 240 VAC. Havledarlikriktare. Bas/diskant kontroll. Inbyggd FM-antenn. Tre förinställbara FM kanaler. Detalj - Baksida S/N: 213530 (AUVAR020518.110)

Philips B4S 81A *
Tillverkad: 1960-talet. Frekvensområde: LV (750 - 2000 m), MV (180 - 550), KV (19 - 50 m) och FM (87 - 100 MHz). Rör: ECC95, ECH91, EBF89, 2 x ECL92, EM80. Anslutningar: AM och FM antenn, jord, grammofon, extra högtalare. Övrigt: 110 - 240 VAC. Bas/diskant kontroll. Inbyggd antenn för MV och LV. Godkänd för LUFOR - Invändigt - Baksida - Detalj S/N: 3408 (AUTIB171118.40)

Philips B2S45T * (2)
Tillverkad: 1966. Frekvensområde: FM 88 - 100 MHz. Transistorer: AF102. AF125, AF126, AF 121, AC126, 2 X AC238. AnslutningAR: Yttre antenn och yttre strömförsörjning. Övrigt: Batteri 4 x LR6. Schema (Detta ex. daterat 17.12.1970) S/N: 71815 (AUTIB050714.33)

Philips D1400/30 *
Tillverkad: 1980-talet. Transistorer: 1502B, 1502C IC: LA4510. Frekvensområde: MV (530 - 1600 MHz), FM (88 - 108 MHz). Anslutning: Hörsnäcka. Övrigt: Batteri 3x1.5 V LR6 Orginalkartong och garanti - Bruksanvisning och schema S/N: 21848. Philips Malaysia; Petaling (AUMX300417.20)

Philips 750 *
Tillverkad: 1980-talet. Frekvensområde: LV (1150 - 2000 m), MV (190 - 580 m), KV (19 - 49 m / 6 - 15 MHz) FM (87 - 108 MHz). Transistorer: Anslutning: DIN uttag för pickup/bandspelare. Övrigt: 220 - 240 VAC eller Batteri 4 x 1.5 V LR20. Utrustad med AFC och fininställning. Detalj S/N: 102891. (AU)

Philips 66RL301/00S * (2)
Tillverkad: 1980-talet. Frekvensområde: FM (88 - 100 MHz). Transistorer: Anslutning: Yttre antenn, DIN uttag för bandspelare. Övrigt: Batteri 4 x 1.5 V LR20. Tre plus 1 förinställbara kanaler. Tonkontroll. Din-uttag för banspelare. Baksida S/N: 604115. (AUTIB), (AUVAR040522.14)

Philips B4S34T *
Tillverkad: 1980-talet. Frekvensområde: LV (1150 - 1900 m), MV (180 - 580), KV (70 - 180 m) och FM (88 - 100 MHz). Anslutningar: Yttre antenn, hörnäcka och pickup (i botten). Övrigt: Batteri 4 x 1.5 V LR20 eller yttre strömförsörjning. Dubbla antenner. Bas/diskant kontroll. Tre förinställbara FM kanaler. Detalj S/N: 210619 (AUTIB100218.35)

Philips *
Tillverkad: 1980-talet. Frekvensområde: LV (750 - 2000 m), MV (200 - 550 m), KV (19 - 49 m) och FM (88 - 100 MHz). Anslutningar: Yttre antenn, bandspelare/pickup (DIN) och hörtelefon i botten. Övrigt: Batteri 6 x 1.5 V LR20 eller yttre strömförsörjning 9V. Bas/diskant kontroller. Tre förinställbara FM kanaler. Detalj S/N: 190076 (AULID211017.30)
Tyvärr saknar denna apparat botteplattan så jag vet inte typbeteckningen.
Philips *
Tillverkad: 1980-talet. Frekvensområde: LV (1200 - 2000 m), MV (180 - 520 m) och FM (88 - 100 MHz). Anslutningar: Yttre antenn (med omk.) och hörtelefon. Övrigt: Batteri 6 x 1.5 V LR20 eller yttre strömförsörjning. Bas/diskant kontroller. Tre förinställbara FM kanaler. Detalj (AUTIB100218.35)
Tyvärr är märketiketten borttagen så jag vet inte typbeteckningen.
Philips *
Tillverkad: 1980-talet. Frekvensområde: FM (88 - 100 MHz). Anslutningar: Yttre antenn och hörtelefon i botten. Anslutning för bandspelare (DIN). Övrigt: Batteri 6 x 1.5 V LR20. Bas och diskant kontroller. Tre förinställbara FM kanaler. (AUTIB100218.35)
Tyvärr är märketiketten borttagen så jag vet inte typbeteckningen.
Philips AQ5150 *
Tillverkad: 1985 - 87 Frekvensområde: MV (500 - 1600 kHz) FM (87 - 108 MHz). Anslutningar: Hörlur. Övrigt: 220 VAC eller batteri 6 x 1.5 V LR20. Ton kontroll. Inbyggd mikrofon. Detalj S/N KZ000016081445 Made in China (AUTIB080619.46)

Philips AE2306 *
Tillverkad: 2000 Frekvensområde: FM (87 - 108 MHz). Övrigt: 220 VAC eller batteri 6 x 1.5 V LR20. Ton kontroll. Fem förinställbara FM kanaler. Baksida S/N KZ019215054223 Made in Peoples Republic of China (AUVAR050619.25)

Philips D 1700/14 *
Tillverkad: 1980 ? Frekvensområde: AM (550 - 1600 kHz) FM (87 - 108 MHz)- Övrigt: Batteri 1 + 3 x 1.5 V AA. LCD-klocka med alarm. Med fodral. S/N 04269 (AUTIB310721.10)

Philips 66RH785 *
Mottagare/förstärkare 2 x 17 W. Transistoriserad (35 st). Tillverkad: 1968 Frekvensområde: FM (88 - 104 MHz) Övrigt: 110 - 240 VAC Detalj - Detalj - Detalj S/N 04269 (AUVAR300322,27)

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Elkillen