Radiomottagare av märket


Företaget grundades 1927 som A/S Jan Wessel Radiofabrikk Radionette och var den första norska tillverkaren av radiomottagare. 1958 började man också tillverka TV-mottagare. I början av 1970-talet kom företaget på obestånd och togs över av Tandberg och 1975 försvann märket Radionette helt och hållet.

Några Radionette schemaNorsk radiohistorisk förenings hemsida.

1960-talet
- Till första sidan -

1950-talet


Radionette Junior
Tillverkad: 1953-54 Rör: ECH81, EAF42, ECL 113 Våglängder: LV (150 - 300 kc / 1000 - 2000 m), MV (500 - 1600 kc / 180 - 600 m), Fiskeradio (1,7 - 5 Mc / 60 - 175 m), KV (6 - 19 Mc / 18 - 50 m) Övrigt: Anslutning för antenn, jord, grammofon och extra högtalare. Kostade c:a 300:- Nkr 1953. S/N: 471755 (TPX)

Radionette Kurér *
Tillverkad: 1956 Våglängder: LV (150 - 350 kc / 850 - 2000 m), MV (520 - 1350 kc / 220 - 575 m), Fiskeradio (1,7 - 5 Mc / 60 - 175 m), KV (5,5 - 18 Mc/s) Rör: DK 96, DF 96, DL 96, DAF96 Övrigt: Nät- eller batteridrift. Anslutning för antenn, grammofon och extra högtalare. Detalj - Schema - Chassie - Baksida S/N: 557374 (ERSDE12.37 Vrm)

Radionette Combi Star *
Tillverkad: 1959 - 60 Våglängder: LV (150 - 300 Kc), MV (500 - 1600 Kc), KV ( 6 - 19 Mc) Fiskeradio (1,7 - 5 Mc) Övrigt: Transistorradio. Uttag för yttre antenn. Detalj - Inbyggd grammofon för EP eller Singel skivor. Apparaten fanns i flera olika färger S/N: 1009205 (AUMKL010804.500 Mus)

1960-talet och senare
- Tillbaka -


Radionette Menuette *
Tillverkad: 1962 Rör: ECH81, EBF89, ECL82, EM81 Våglängder: LV (150 - 320 kc) MV (550 - 1600 kc), KV (6 - 23 Mc) Fiskeradio (1.7 - 5 Mc) Övrigt: Uttag för antenn, jord, bandspelare/pickup och extra högtalare. Nypris NOK 458:- Invändigt - detalj S/N: 972663 (AUOTT270417.3 Mus)

Radionette SM 65 de luxe *
Tillverkad: 1974 - 76 Våglängder: Endast FM 5 förinställbara kanaler (92 – 102 Mhz) Kontroller: Högtalare till/från, Balans, bas, diskant basknapp, mono, aux, tape, gramofon, AFC. Övrigt: 230 VAC Anslutning för FM antenn, pickup, bandspelare och aux. Detalj - Detalj (AUOTT270417.3 Mus)

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Elkillen