Radiomottagare av märket
SABA


Tysk tillverkre av radioapparater Schwarzwälder Apparate-Bau-Anstalt GmbH, Villingen. Tillverkade radioapparater 1927 - 79.
- Saba reklam -

1930-talet


Saba 31 WL
Tillverkad: 1931-32 Våglängdsområden: LV MV KV Rör: RENS1204, RENS1204, RES164, RGN1054. Övrigt: 110 - 220 VAC Anslutning för antenn, jord och pickup. (TPX)

Saba 455 WKS
Tillverkad: 1938 - 39 Våglängdsområden: LV MV KV Rör: ECH11, EBF11, EL11, EM11, AZ11 Övrigt: 110 - 240 VAC. Anslutning för antenn, jord och pickup. Detalj (TPX230117)

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Elkillen