Radiomottagare av märket
Telefunken
Telefunken grundades 1903 som "Gesellschaft für drahtlose Telegraphie Telefunken mbH" som ett dotterföretag till AEG och Siemens. År 1967 blev Telefiunken & AEG Aktiengesellschaft AEG-Telefunken och sedermera sålde AEG Telefunken till franska Thomson. I Sverige importerades Telefunken av SATT (Svenska Aktiebolaget Trådlös Telegrafi).

1930-talet - 1940-talet - 1950-talet - 1960-talet och senare
Telefunken reklam


- Till första sidan -

1920-talet


Telefunken ? *
Tillverkad: 1920-talet. Typ: Kristallmottagare. Våglängder: 180 - 350 m, 350 - 500 m, 500 - 750 m, 700 - 900 m, 900 - 1300 m, 1300 - 1800 m. Anslutningar: Antenn (2 x 3), jord, hörtelefon och kristalldetektor. Övrigt: Anvisningar. (AUVAR130422.)

Telefunken
Tillverkad: 1920-talet. Våglängdsomr.: LV. Typ: Kristallmottagare. Anslutningar: Antenn, jord och hörtelefon. Övrigt: Såldes som Telefunken men tillverkades på licens från Sachenwerk.

Telefunken / TeCo *
Tillverkd: 1920-talet. Våglängdsomr.: LV. Typ: Kristallmottagare. Anslutningar: Antenn, jord och hörtelefon. Övrigt: Såldes i Sverige som TeCo Detalj (AUHJO)

Telefunken 9
Tillverkad: 1927-28 Våglängdsomr.: LV, MV Rör: 3 x RE144, RE054 (eller RE034), RE134. Anslutningar: Antenn, jord och högtalare. Övrigt: Avsedd för fristående batterier. Tyvärr saknas rören. Invändigt - Öppen - Detalj (AUVAR161019.825)

Telefunken Arcolette 31W
Tillverkad: 1929. Våglängdsomr.: LV? Rör: 2 x REN1004, RE134, RES164d. Anslutningar: Antenn, jord och hörtelefon. Övrigt: Invändigt (TPX110904)

Telefunken filter*
Spärrkrets. Avsett för LV. Tillverkad: 1928 - 32 Våglängdsomr.: LV Anslutningar: Antenn, jord. Övrigt: För att dämpa närliggande kraftiga sändare. (AUVAR180422.)

1930-talet
- Tillbaka -


Telefunken 31 G/A
Tillverkad: 1930. Våglängdsomr.: LV? Rör: 2 x REN1004, RE134, RES164d. Anslutningar: Antenn, jord och hörtelefon. Övrigt: Invändigt (TPX110904)

Telefunken 33W
Tillverkad: 1930. Våglängdsomr.: LV (800 - 2000 m), MV (200 - 600 m). Rör: 2 x REN1004, RE134, RGN 354 Anslutningar: Antenn (3), jord och grammofon. Övrigt: 110 VAC. Baksida Undersida (TPX230815)

Telefunken 231WL *
Tillverkad: 1932-33. Våglängdsomr,: MV, LV. Rör: RGN354, RENS1214, REN904, RES164. Anslutningar: Antenn (4), jord, grammofon. Övrigt: 110 - 220 VAC. Detalj - Baksida - Invändigt - Högtalare (AUVAR241018.715)

Telefunken 664 Wka *
Tillverkad: 1936. Våglängdsomr.: LV (150 - 400kHz), MV (500 - 1500 kHz), KV (20 - 50m). Rör: AZ1, ACH1, AL4, AF3, ABC1. Anslutningar: Antenn, jord och pickup. Övrigt: Detalj - Invändigt S/N: 22507 (AUHJO05.150)

Telefunken DKE * (Deutscher KleinEmpfänger)
Tillverkad: 1938. Våglängdsomr.: LV? Skalan endast graderad 0 - 100. Rör: KL1, KC1, KC1 (batteriversion). Anslutningar: Antenn, jord. Övrigt: Fanns i två versioner, både för allström och för batteridrift. Nypriset i Sverige hösten 1938 var 65:-
I Tyskland såldes den med den tyska örnen och ett hakkors i stället för Telefunken-märket. Invändigt
S/N: 58392. (AUPÖL72.10 Mus))
Bruksanv. sid 1 - Bruksanv. sid 2 - Schema (allström)

Telefunken WD112RJ *
Tillverkad: 1930-talet. Våglängdsomr.: LV (850 - 2000 m). MV (200 - 550 m). Rör: RGN106T, RES104, AF7. Anslutningar: Antenn, jord. Övrigt: Märket saknas framtill men bakstycket är inuti märkt "Reichs Rundfunk" samt ett märke med den tyska örnen - Invändigt - Detalj. S/N: S 15357 (AUNOR05)

Telefunken *
Högtalare, Arcophon 4 tillverkad på 1930-talet Detalj - Baksida. (AUVAR030816.200)

1940-talet
- Tillbaka -


Telefunken 065 GWK *
Tillverkad: 1940 - 41. Vågkängdsomr.: LV (100 - 400 kHz), MV (500 - 1600 kHz), KV (13,7 - 50 m). Rör: UCH11, UBF11, UCL11, UY11, UM11. Anslutningar: Antenn, jord, pickup och extra högtalare. Övrigt: Baksida - Detalj S/N: U116941 (AUVAR240816.120)

1950-talet
- Tillbaka -


Telefunken Gavotte 6 *
Tillverkad: 1955. Våglängdsomr.: LV (150 - 340 kHz) MV (515 - 1600 kHz), KV (16 - 49 m), FM (87,5 - 100 MHz). Rör: ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80. Anslutningar: AM & FM-antenn, pickup, bandspelare och extra högtalare. Övrigt: 110 - 240 VAC. Invändigt - Baksida - Detalj S/N: ?? (AULID160917.60)

Telefunken Hymnus 7 *
Tillverkad: 1956-57. Våglängdsomr.: LV (150 - 340 kHz) MV (515 - 1600 kHz), KV (16 - 49 m) FM (87,5 - 100 MHz). Rör: ECC85, ECH81, 2xEF89, EABC80, EL84, EM80. Anslutningar: AM & FM-antenn, pickup, bandspelare (DIN) och högtalare. Övrigt: 110 - 240 VAC. Tre högtalare, bas- och diskantkontroller, ställbar ferritantenn. Invändigt - Detalj. S/N: ?? (AUTIB110818.70.60)

Telefunken 885 WU *
Tillverkad; 1958 - 59. Våglängdsomr.: LV (150 - 360 kHz), MV (515 - 1600 kHz), KV 16 - 50 m) UKW (88 -100 MHz). Rör: EC92, ECH81, EF85, EF41, EL41, EABC80, EM11. Anslutningar: Yttre AM- och FM-antenn, pickup och extra högtalare. Övrigt: 110 - 240 VAC. Detalj Invändigt Baksida S/N: 306775 (AUVAR261216.320)

1960-talet och senare
- Tillbaka -


Telefunken Jubilate 4061W *
Tillverkad: 1960. Våglängdsomr.: LV (180 - 340 kHz) MV (515 - 1600 kHz), KV (16 - 49 m) FM (87,5 - 100 MHz). Rör: ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM84. Anslutningar: AM & FM-antenn, pickup, bandspelare och högtalare. Övrigt: 110 - 240 VAC. S/N: 6877552

Telefunken Bajazzo TS 3511 *
Tillverkas: 1963 - 67. Våglängdsomr.: LV (150 - 340 kHz) MV (520 - 1600 kHz), KV (6 - 12 kHz) FM (88 - 104 MHz). Transistorer: AC116, 2 x AC117, AC122, AF102, AF135, 2 x AF136, AF137, AF138, OC602. Anslutningar: Antenn, jord, pickup/bandspelare och extra högtalare. Övrigt: Batteridriven. 6 x LR20 Bas och diskant kontroller. Okända uttag på gaveln och i botten. S/N: Hittar inget

Telefunken FM Paroll 500 *
Tillverkad: 1970-talet. Våglängder: FM (88 - 104 MHz). Transistorer: ?? Anslutningar: Pickup, hörtelefon Övrigt: 220VAC eller batteri 6 x LR14 Tre förinställbara kanaler. Omkopplare för AFC. Tonkontroll Detalj S/N: 121473

Telefunken partner special 1o1 *
Tillverkad: 1973 - 75 Våglängder: LW (150 - 250 kHz), MW (520 - 1600 kHz) KV (6 - 15 kHz) FM (88 - 104 MHz). Transistorer: ?? Anslutningar: Pickup, hörtelefon Övrigt: Strömförsörjning: 6 x LR14 eller 220 VAC. Stationväljarratt ej orginal. Detalj S/N 100389. (AUVAR250522.128)

Telefunken Picnic exclusiv 3o1 *
Tillverkad: 1972 - 73. Våglängdsomr.: LV (150 - 275 kHz) MV (520 - 1600 kHz), KV (5 - 6.2 kHz) FM (88 - 104 MHz). Transistorer: AC116, 2 x AC117, AC122, AF102, AF135, 2 x AF136, AF137, AF138, OC602. Anslutningar: Hörsnäcka. Övrigt: 220VAC eller batteri 4 x LR14 Omkopplare för AFC. Detalj. S/N: Hittar inget

Telefunken picnic universal 3o1 *
Tillverkad: 1972 - 73 Våglängder: LW (150 - 250 kHz), MW (520 - 1600 kHz) KV (6 - 15 kHz) FM (88 - 104 MHz). Transistorer: ?? Anslutningar: Pickup, hörtelefon Övrigt: Övrigt: Strömförsörjning: 6 x LR14 eller 220 VAC. Utrustad med tonkontroll samt knapp märkt: "Luxembg." Detalj S/N2415. (AUVAR250522.128)

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Elkillen