Militära mottagare

- Militaria -
Till första sidan
Svenska regementen 1968 - En hemsida om Grön radio

Mottagare

Mottagare m/42c (M3951-942031 / Tc 92320) *
Civil bet.: Telefunken AK 1021 Frekvensomr.: 198,5 - 14543,0 kHz (1511 - 20,6 m). Rör: : 4 x RV2,4P700. Övrigt: De fyra rören sätts upp och ner i sina hållare. Drivspänning: Ackumulator 3V med omformare. Detalj - Detalj - Vibratoromformare och batterilåda - Helkapslad invändigt - Undersida - Tillbehörslista S/N: 220354 Nr: 254

Är det någon som har schema eller rephandbok till ovanstående som gick att få låna skulle jag vara mycket tacksam!

Mottagare 910 (M3951-910020) *
LUFOR-mottagare Tillverkad: 1970-talet Transistoriserad. Frekvensområden: 200 - 600 kHz och 600 - 1600 kHz. Övrigt: Batteridriven 5 x LR20 eller yttre spänningskälla 6 - 8 V Detalj - invändigt - invändigt Exemplaret på bilden är modifierad med skalbelysning (röda knappen). Väskan innehåller hörtelefon. S/N: 3108 (KI1791.50)

Mottagare 920 (M3951-920071) *
LUFOR-mottagare Tillverkad: 1962. Rörbetyckad. Frekvensområden: 200 - 400 kHz och 600 - 1500 kHz. Övrigt: Mottagaren avsedd för att användas i fordon och kopplas till separat omvandlare för att erhålla anodspänning (90V). Skala Anslutningar Högtalare Beskrivning Jämför Sound Bilradio.
Som Luformottagare och bilradio i största allmänhet monterades en apparat från Sound radio som fick den militära typbeteckningen MT 920. Det verkar röra sig om en variant av SR 144 som har bokstaven "M" som tillägg efter typbeteckningen. Denna är sex- istället för sjurörs och försågs i sina sista utgåvor med transistoriserad omformarenhet istället för den tidigare vibratordrivna. Rattarna är också svarta istället för genomskinliga och den finns med både metallblank och militärgrön frontplatta. (Från Radiomuseets hemsida)
Mottagare MT 930 (M3951-930010)
LUFOR-mottagare Civil bet.: Luxor BT-495 Tillverkad: 1963 c:a Frekvensområde: LV (140 - 400 kHz), MV (550 - 1600 kHz), FM (87 - 101 MHz) Övrigt: Transistorradio. Användes som LUFOR-mottagare inom försvaret (registreades 1966). Anslutning för antenn, jord och grammofon / bandspelare. Utrustad med tonkontroll. Fanns även en MT 930B M9351-930020 / Luxor BT-505

Mottagare 850 [Mt m/50] (M3951-80010) *
Civil bet.: General Electric Typ BRT 400ES Tillverkad: 1947 - 65 Frekvensområden: 150 - 385 kc/s, 510 - 1300 kc/s, 1.3 - 3,3 Mc/s, 3.2 - 8.5 Mc/s, 8.5 - 20 Mc/s, 20 - 30 Mc/s. Mod: A1, A1K, A2, A3, A3 TONSKIFT och F1 Rör: (14 st) KT81, U52, W81, W81, X81, S130P, KT81, D63, DH81, N77, W81, Z77, W81, Z77. Övrigt: Omkopplingsbar för nätspänning 95 - 130 V och 195 - 250 VAC. Detalj - Invändigt - Baksida 1 - Baksida 2 - Baksida 3 Anslutningarna på detta exemplaret verkar vara något modifierade. (AUMKL010804.50)

Mottagare 851 (M3951-851012)
Civil bet.: Racal RA117 Tillverkad: 1957 - 62 Frekvensområden: 1-2, 2-4, 4-8, 8-16, 16-30 MHz Mod: AM, CW Rör: (23 st) 6AK5W, 6ES8, 6AS6, 6BA6, 6BA6, 6688, 6BA6, 6688, 6BA6, 6AK5W, 12AT7, 6BE6W, 6BA6, 6BA6, 6BA6, 6BA6, 6AL5, 6AK5W, 6AL5, 6AQ5, 12AT7, 6688, 6BE6W Övrigt: Trippel superhetrodyn Blockschema (TPX)

Mottagare RA782 *
Civil beteckning Drake R4C. Tillverkad: 1973 - 1976. Frekvensområde: 1.5 - 3.0, 7,0 - 7.5, 14,0 - 14.5, 21,0 - 21,5 & 28, 5 - 29 MHz samt möjlighet till ytterligare 15 frekvensområden om 500 kHz om apparaten utrustas med extra kristaller. Mod: LSB, USB, AM, CW Rör: 2 x 6BZ6, 2 x 6HS6 2 x 6BA6 samt 15 transistorer Övrigt: Användes både civilt som amatörradiomottagare och komersielltsamt inom försvaret. Den militära beteckningen RA 782 syftar egentligen på Hela Drake-linen (R4C + T4XC+Slutsteg och antennavstämning). Utrustad med passband-tuning och notch-filter. Baksida - Detalj S/N: 23892 (KELF76)

Bild ur beskrivning del 1 för Ra 122

- Militaria -
- Tillbaka upp -
- Till första sidan -
© Elkillen