Bilder på radiomottagare
och några få TV-apparater.

Jag har INTE alla apparater som finns på bild

- 1930-talet - 1940-talet - 1950-talet - 1960-talet och senare
- Bandspelare - TV-apparater -

- Till första sidan -1920-talet1930-talet- Tillbaka upp -


1940-talet- Tillbaka upp -


1950-talet
- Tillbaka upp -


1960-talet och senare- Tillbaka upp -TV-apparater


- Tillbaka upp -


Bandspelare


- Tillbaka upp -
- Till första sidan -
© Elkillen